SETKÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL 17.-18. 5. 19

Ve dnech 17. – 18. května se v Rampuši u Liberka uskutečnilo setkání pracovníků vedení škol Rychnovska v rámci projektu Místního akčního plánu (MAP II.). Dvoudenního setkání se zúčastnilo 24 zástupců z 16 škol. Program byl rozdělen do dvou bloků. Ve čtvrteční odpoledne se účastníci spolu se členy realizačního týmu věnovali podrobnému seznámení s aktivitami, které jsou pro školy Rychnovska v rámci MAP II. připravovány. V pátek dopoledne proběhl ukázkový workshop „ŘEDITEL KOUČEM“ vedený Jiřím Šmejkalem z Koučink Akademie Libchavy. Účastníci setkání ocenili atmosféru spolupráce a sdílení zkušenostía předávání zkušeností, někteří projevili zájem se hlouběji věnovat koučujícímu přístupu jako jedné z aktivit projektu. Mezi pracovním programem se zájemci seznámili s provozem Farmy Sokol a ochutnali výrobky farmy. Příští setkání ředitelů a dalších pracovníků škol je naplánováno na 22.-23. 11. Těšíme se na shledanou.

Představení aktivit v projektu MAP 2:
Workshop „Ředitel koučem“: