Přednášky a školení

ROK 2018

úterý 17.9. 2018 – Platforma zástupců škol
úvodní setkání koordinátorů škol; pro ty školy, které neměly zástupce na červnové schůzce)

úterý 2. 10.2018 – Debata s novinářem Erikem Taberym
13.00 – 15.00 Společenské centrum Rychnov na Kněžnou
Kritické myšlení a vnímání médií – jak se proměnilo za 100 let republiky (žáci, učitelé, veřejnost)

středa 17.10. 2018 – Pracovní setkání zástupců škol v platformě
ZŠ Solnice

úterý 13.11.2018 – Jak nastavit hranice a umět říkat ne
Martina Černá
určeno pro rodiče, širokou veřejnost

čtvrtek 15.11.2018 – Jak mluvit s dětmi o rizicích online světa
Vít Pospíšil
určeno pro rodiče, širokou veřejnost

datum:      15.2.2018, 13:00 – 16:30 hod.
název:       Rozvoj kultury školy/organizace
lektor:       Mgr. et Bc. Jana Stejskalová (JOB – spolek pro inovace)
kde:          Zasedací místnost č. 208, MěÚ Rychnov nad Kněžnou
pro koho:   pouze pro ředitele/zástupce škol (pro přihlášené)
program: 1. Seminář – osobnostní a týmové aktivity ve školách/organizacích (3 hod)
Cíl: Jak nahlížet na rozvoj kultury školy/organizace a posoudit, jak je kultura naší školy/organizace nastavena k dalšímu rozvoji např. zavádění, inovací, změnových procesů, posunů k vizi apod. První část semináře poslouží k nastartování diskuse nad dalším bodem.
2. Plánování vzdělávání a implementace v rámci MAP II. – Petr Kulíšek, Martina Kubišová

datum:      19.2.2018, 16:00 – 17:30 hod.
název:       Děti do 6 let a hranice ve výchově (Jak zabránit šikaně svého dítěte)
lektor:       Mgr. Martin Vlasák http://www.od5k10.cz/
kde:          Fara Římskokatolické farnosti Rychnov nad Kněžnou, A. Provazníka 208
pro koho:   široká veřejnost, rodiče malých dětí
program:   Co jsou hranice ve výchově a proč je děti potřebují? Jak se nastavují přiměřené hranice ve výchově? Co je šikana? Jak                   poznám, že je mé dítě šikanováno?

datum:      25.1.2018, 16:00 – 17:30 hod.
název:       Děti do 6 let a závislosti
lektor:       Mgr. Martin Vlasák http://www.od5k10.cz/
kde:          MC Dráček – Tyršova 260, Vamberk
pro koho:   široká veřejnost, rodiče malých dětí
program:   Jaké závislosti hrozí malým dětem? Jaký výchovný styl a ovzduší v rodině může pomoci prevenci vzniku závislosti u malých dětí a později během jejich dospívání?
datum:      17.1.2018, 15:00 – 18:00 hod.
název:       Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě
lektor:       Dr. Lidmila Pekařová http://www.drpek.cz/
kde:          malý sál, Pelclovo divadlo Rychnov nad Kněžnou (nad kavárnou Láry Fáry)
pro koho:   široká veřejnost (uvítáme dotazy zaslané dopředu)
program:
  • Proč jsou děti takové, jaké jsou
  • Rodiče neumí vychovávat děti i když chtějí a snaží se
  • Vládne negativismus – neumíme positivně jednat
  • Zabíjíme citové devizy
  • Výchova začíná pozdě
  • Do škol nastupují děti nevychované a neposlušné
  • Hodnocení „jen“ známkou
  • Problém puberty a agresivity
  • Matky dominují ve výchově, otcové se odklání
  • Návrhy „Co s tím“

ROK 2017

datum:      1.12.2017, 10:00 – 11:30 hod.
název:       Média a děti do 6 let
lektor:       Mgr. Martin Vlasák http://www.od5k10.cz/
kde:          Fara Římskokatolické farnosti Rychnov nad Kněžnou, A. Provazníka 208
pro koho:   široká veřejnost, rodiče malých dětí
program:   Jaký vliv mají média na malé děti?
Jaký vliv na děti má má televize, pohádky z youtube nebo hry na smartphonech a tabletech? Co o problematice říkají
dětští psychologové? Jaká praktická doporučení nůžeme jako rodiče v této oblasti zavést?

datum:      22.11.2017, od 13:00 hod.
název:       Konference – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou
přednášející:  Petr Kulíšek
kde:          Sál kina ve Společenském centru, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou
pro koho:   široká veřejnost (uvítáme dotazy zaslané dopředu), školy, NNO zabývající se vzděláváním na území SO ORP RK,
rezervace na martina@sdruzenisplav.cz
program:   Prezentace MAP, KAP, NIDV; sousedící MAS – MAS NAD ORLICÍ
Představení dotačních možností ve vzdělávání na území ORP Rychnov nad Kněžnou – IROP, PR IROP SCLLD, Šablony II.

Týden vzdělávání dospělých v Rychnově nad Kněžnou:
datum:      6.11.2017, 9:00 – 10:00, 14:00 – 15:00, 16:30 – 17:30 hod.
název:       Učíme se o bylinkách (workshopy)
lektor:       Soňa Mrštná http://bit.ly/2wajFSY, Iva Rázková
kde:          Úřad práce Rychnov nad Kněžnou
pro koho:   široká veřejnost, děti; prosíme o rezervaci místa na martina@sdruzenisplav.cz
program:   Bylinky prostupují našimi životy svou vůní, chutí, krásou a svými léčebnými a terapeutickými účinky. Přijďte se inspirovat, co všechno lze s bylinkami dělat a zjistit, jak na to – od pěstování po zpracování. Budeme míchat a ochutnávat čaje a domácí směsi koření nebo si ukážeme domácí výrobu přírodní kosmetiky (např. bylink. soli).

datum:      6.11.2017, 17:00 – 19:00 hod.
název:       Vývoj krajiny Orlických hor (od středověku po současnost)
lektor:       PhDr. Bohumil Dragoun http://www.villanova.cz/
kde:          Kavárna na zámku Doudleby nad Orlicí http://www.zamek-doudleby.cz/
pro koho:   široká veřejnost
program:   Voda stejně jako krajina reagují na lidskou činnost. V průběhu tisíciletí se proměnily. Zpočátku byl vliv člověka    minimální, v posledních staletích se vliv člověka dynamicky mění. V přednášce se seznámíme se základními vlivy v průběhu staletí na krajinu, kterou dnes vnímáme.

datum:      30.8.2017, 9:00 – 15:30 hod.
název:       Inkluze – společné vzdělávání v MŠ
lektor:       PaeDr. Iva Tomášková
pro koho:   učitelé mateřských škol

datum:      28.8.2017, 9:00 – 15:30 hod.
název:       Společné vzdělávání v ZŠ
lektor:       Mgr. Šárka Šantrochová
pro koho:   učitelé základních škol

datum:      24.5.2017, 13:30 – 16:30 hod.
název:       Logopedie není jen „tdnky bdnky“
lektor:       Mgr. Petra Šimerdová
pro koho:   učitelé 1. stupně nebo mateřských škol

datum:      26.4.2017 – 27.4.2017 od 14:00 hod.
název:       Cesta ke škole 21. století – konference
lektoři:      různí
kde:          Nový zámek v Kostelci nad Orlicí
pořádá:     MAP pro Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko
pro koho:   pro širokou veřejnost, pro učitele, pro rodiče; pro účastníky zdarma
více na:     http://map.nadorlici.cz/kostelecko/konference/program-konference/

datum:      12.1.2017, od 16:00 hod.
název:       Efektivita výuky s Martinem Romanem
lektor:       Martin Roman (podnikatel a manažer, autor a donátor projektu Čtení pomáhá, předseda správní rady PORG, o.p.s, filantrop v oblasti vzdělávání)
kde:          porotní sál Jičínského zámku
pořádá:     Otevřené zahrady Jičínska z. s.
pro koho:   veřejná debata pro širokou veřejnost, pro účastníky zdarma

datum:      27.1.2017, 15:00 – 18:00 hod.
název:       Základní problémy při výchově a vzdělávání ve věku 6 – 15 let aneb Jak vychovat slušného člověka
lektor:       Dr. Lidmila Pekařová
pro koho:   široká veřejnost

2016

datum:      15.12.2016, 12:30 – 16:30 hod.
název:       Poruchy autistického spektra – Aspergerův syndrom, dětský autismus – obecný vhled, diagnostika, příklady z praxe
lektor:       PhDr. Kateřina Šrahůlková, Ph.D.
pro koho:   učitelé 1. stupně nebo mateřských škol

datum:      5. – 8.12.2016, 9:00 – 16:00 hod.
název:       Zelená učebna
lektor:       zahraniční lektoři – UK, SK
pro koho:   široká veřejnost

datum:      29.11.2016, 13:00 – 17:00 hod.
název:       Aktualizace a úprava ŠVP dle platného RVP ZV
lektor:       Mgr. Miroslav Jiřička
pro koho:   vedoucí pedagogičtí pracovníci, pedagogové a koordinátoři ŠVP ZŠ

Seminář Zahrada jako učebna/Zelená učebna
Ve dnech 5 . – 7. 12. 2016 proběhl pod naší záštitou seminář k možnostem školních zahrad a jejich využití pro učebny.