Setkání pracovních skupin – > revize SWOT nalýzy

Den: úterý 4.9. 2023 14:00 – 16:00
Místo konání: Městská knihovna, Hrdinů odboje 671, 516 01 Rychnov n. Kn. – velký sál v 1.patře
Typ akce: společné setkání pracovních skupin za účelem doplnění a revize SWOT anylýzy v Strategickém dokumentu MAP v rámci příprav a pánování projektu MAP IV.

Pozvánka společné PS 5.9.2023