Setkání pracovních skupin

Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání:

  • v úterý 20.3.2024 v 14:00 ve Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn.
  • v úterý 30.1.2024 v 14:00 ve Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn. Pozvánka PS RP 30.1.24

Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí:

  • ve středu 7.2.2024 v 14h ve Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn. Pozvánka PS PMDF_7.2.24
  • ve středu 14.3.2024 v 14h ve Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn. Pozvánka PS PMDF_14.3.24
  • v úterý 30.4.2024 v 14h ve Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn. Pozvánka PS PMDF_30.4.24
  • ve středu 19.6.2024 v vzdělávací centrum Sféra, 13 – 19h, odjezd autobusem od Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn. Pozvánka Sféra

Pracovní skupina pro strategii a implementaci:

  • ve úterý 19.3.2024 v 15h ve Sdružení SPLAV, .z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn.
  • v úterý 27.2.2024 v 15h ve Sdružení SPLAV, .z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn.
  • ve čtvrtek 8.2.2024 v 14h ve Sdružení SPLAV, .z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn. Pozvánka PS SaI 8.2.24

Pracovní skupina pro udržitelné financování ve vzdělávání: