Setkání pracovních skupin

  • PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání v úterý 30.1.2024 v 14:00 ve Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn. Pozvánka PS RP 30.1.24
  • PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí ve středu 7.2.2024 v 14h ve Sdružení SPLAV, z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn. Pozvánka PS PMDF_7.2.24
  • PS pro strategii a implementaci ve čtvrtek 8.2.2024 v 14h ve Sdružení SPLAV, .z.s., Javornická 1560, Rychnov n. Kn.
    Pozvánka PS SaI 8.2.24
  • PS pro udržitelné financování ve vzdělávání v úterý 13.2.2024 v 15h v ZŠ Javornická, Rychnov n. Kn. Pozvánka PS fin_13.2.24