icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Podrobnosti o projektu

  

 

Aktivity projektu jsou určeny pro:

  1. osoby pečující o osobu blízkou a nemají pracovní poměr, mohou být v evidenci ÚP, ale tato evidence není podmínkou pro účast v projektu, osoby se zdravotním handicapem či jiným zdravotním omezením, bez pracovního poměru, mohou být také klienty různých organizací poskytujících sociální služby, osoby nezaměstnané - projekt není určen pouze osobám, které jsou evidované na Úřadu práce. Je pro osoby nezaměstnané a dále pro ty, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu omezení či z důvodu péče o osobu blízkou uvažují o změně zaměstnání.     
  2. Organizace, které působí v oblasti sociálního začleňování

     

Aktivity pro 1. cílovou skupinu

- společný motivační kurz - 1 měsíc – vždy tři dny v týdnu po pěti hodinách – 12 setkání (cílem je posílení osobních schopností a dovedností umožňujících návrat do zaměstnání)

- pracovní setkávání v komunitní zahradě v Doudlebách nad Orlicí – 1 měsíc – 2 x týdně

- individuální poradenství

- individuální trénink mozku pomocí terapie EEG Biofeedback

- součinnost při vyhledávání pracovního místa - i na zkrácený úvazek

- možnost práce na zkoušku po dobu 3 měsíců na zkrácený úvazek - zaměstnavatelům je zajištěn pro účastníky projektu mzdový příspěvek na vytvořené pracovní místo

 

Místo realizace: 

Aktivity projektu budou  probíhat v prostorách organizace Sdružení SPLAV, z. s.  v Rychnově nad Kněžnou na adrese Javornická 1560 (bílá budova pod krytým bazénem, vedle PENNY marketu) a pro účastníky jsou realizovány zcela zdarma.

 

Účastníkům projektu budou propláceny náklady na dopravu na aktivitu a zpět, dále bude zajištěno stravování.

 

Aktivity pro 2. cílovou skupinu – tzv. „SÍŤOVÁNÍ“

- porady - setkávání organizací – vzájemné představení své činnosti, informace o chystaných akcích, plánování společných aktivit v rámci - antidiskriminační kampaně

- happeningy – setkávání střídavě v jednotlivých organizacích – zapojení klientů do aktivit – společné trávení času, společné aktivity

- práce na zkoušku – možnost zaměstnání absolventa kurzu na 3 měsíce

- možnost vzdělávání – přednášky

- propagační materiály, pořádání akcí pro veřejnost za účelem představení organizací

- využívání komunitní zahrady v Doudlebách n. Orlicí - pro své terapeutické aktivity, pro aktivizaci klientů, možnost spojit s prohlídkou zámku, je možno využít zázemí SPLAVU, domluvit se na přípravě programu a zajištění aktivit