icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

MAP jako partnerství všech, kterým jde o kvalitní vzdělávání

  

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA RYCHNOVSKU

 

Zaměřujeme se na vybudování široké platformy pro komunikaci a navazování partnerství v území podle principů komunitně řízeného plánování.

 

Našim hlavním cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

Pořádáme:

  • semináře a sdílení pro všechny, pro rodiče, učitele, žáky, zřizovatele a ředitele;
  • diskutujeme v pracovních skupinách, u kulatého stolu, pořádáme exkurze za příklady dobré praxe a konference;
  • realizujeme konkrétní společné aktivity škol, společné projekty pro rozvoj vzdělávání a přibližujeme moderní témata, která hýbou světem vzdělávání a připravují na život;
  • vytváříme prostředí pro vzájemné i objevné okamžiky inspirace a provazování souvislostí.

 

Co přinese MAP jednotlivým cílovým skupinám?

Dětem a žákům:

- motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka;

 

Rodičům:

- více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu;

- možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy;

- rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka;

- platformu pro otevřenou komunikaci.

 

Ředitelům a učitelům:

- příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci;

- rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči;

 

Zřizovatelům:

- možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP;

- příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol;

- možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).

 

 

♦♦♦

Projekt

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Rychnovsku III, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022914

je podpořen z OP VVV ze zdrojů EU a SR ČR