icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

LIKVIDACE INVAZNÍCH DRUHŮ ROSTLIN

  

Podporované aktivity:

1) Eradikace (vymícení), popř. regulace invazních druhů křídlatky a bolševníku velkolepého (sečení, výřez, aplikace biocidů apod., bezpečná likvidace biomasy aj.), včetně mapování a monitoringu  a přípravy metodik a koncepčních dokumentů pro omezování invazních druhů

2) Obnova stanovišť po eradikaci (osev, výsadba autochtonních druhů dřevin) - pouze v odůvodněných případech, kdy je obnova nezbytná pro zamezení znovuuchycení invazních druhů,