icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Cesta ke škole 21. století

  

 

NA CESTĚ KE ŠKOLE 21. STOLETÍ

 

 

FESTIVAL O VZDĚLÁVÁNÍ 150 let po zavedení povinné školní docházky

 

Zámek Rychnov nad Kněžnou 24. – 26. září 2019

 

Srdečně Vás zveme na chvilku i třeba na celé dny rokování o vzdělávání v našem regionu.

Festival je zájmu otevřen plnou náručí učitelům, rodičům, vedením škol a odobrníkům na vzdělávání, i všem, kterým na vzdělávání záleží. Všem z Rychnovska a okolí.


 

Jaké to bylo?

 

 


 

PROGRAM jsme připravili ve 3 dnech. Můžete si jej i stáhnout jako Dokument Plakat_program_A2.pdf a také jej volně šířit. Na Fb nás sledujte také... a prosíme o šíření.

 

úterý 24. září 2019

 

Zahájení 13:00

 

Panelové debaty (90+ minut) - vstup volný

 

13:30

Kam kráčíme po 150 letech povinné školní docházky?

Karel Rýdl, Iveta Valachová, Tomáš Feřtek

 

15:30

Co potřebují předškolní děti?

Hana Splavcová, Šárka Víchová, Ivana Dvorná Doleželová

 

15:30

Perspektiva školství na Rychnovsku

Debata ředitelů škol regionu 

 

18:00

Dává škola možnost růstu?

Jitka Kadrmasová, Jan Hábl, Jan Sýkora, Silvie Pýchová

 

 

Workshopy (90/120 minut)

 

13:30

Hodnotové vzdělávání 

Mgr. Táňa Zimmermannová

Hodnotové vzdělávání je MŠMT akreditovaný vzdělávací koncept, který pomáhá žákům, studentům i dospělým každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, pochopit vztahy mezi lidmi s přesahem přes jejich rodinné a společenské zázemí, vytvářet vlastní kvalitní vztahy a rozvíjet jejich akademický i vnitřní potenciál. Učitelům pak dává do ruky nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět. V tomto inkluzivním vzdělávacím konceptu je pro žáky výzvou nalézt vlastní motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii a porozumět životním hodnotám.

Stáhni: Dokument Hodnotove Zimmermannova.pdf

 

13:30

Improvizační herecká dílna

Frank Weisse

Účastníci si vyzkouší divadelní techniky pro rozvíjení tvořivosti a fantazie, využitelné pro seznamování žáků ve třídách a skupinách. Zaměří se na práci s rytmem, pohybem, hlasem, koncentrací, kreativitou a komunikací. Dozvědí se o divadelní podobě „Neviditelného divadla“ a vyzkouší si různé interaktivní možnosti "Divadla Utlačovaných". Frank ji učí od osmdesátých let minulého století ve více než patnácti státech. Stačí mít pohodlné oblečení, které umožní volný pohyb, dále šátek či šál, blok a tužku na případné poznámky.

Stáhni: Dokument Frank_Weisse.pdf

 

15:45

Práce s chybou v osobním rozvoji žáka a učitele

Mgr. Petra Keprtová, Mgr. Barbora Heřmanová

Cílem workshopu je získat inspirace pro práci s chybou. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, co je příčinou chyby, jak chybu vytěžit pro učení, jak propojit "souputníka úspěchu" s chybou.

Stáhni: Dokument Prace s chybou.pdf

 

15:45

Lidskost není docela ztracena

Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Jakou má lidstvo budoucnost? Rok 2020 skýtá příležitost promyslet vyhlídky lidstva, je totiž rokem významného výročí. Když Jan Amos Komenský před 350 lety zemřel, zanechal po sobě své největší nedokončené dílo s názvem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Jak název napovídá, jádrem je neutuchající zápas o lidství a lidskost. Lidství je nám dáno, lidskost je úkol. Rodíme se jako lidé s jedinečným potenciálem, otázka zní, jak s ním nakládáme. Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena, tak zní výchozí předpoklad Porady. Seminář není přednáškou, ale spíše „poradou“ nad Poradou – interaktivní formou provádí Komenského dílem – o čem je, proč vznikla, co jsou to věci lidské, co je s nimi v nepořádku, a především otázka nejdůležitější – je možné je nějak (pedagogicky) napravit, reformovat, polepšit?

Stáhni: Dokument Lidskost Jan Habl.pdf

 

15:30

Učíme se péčí o místo

Mgr. Kateřina Borovinová a Mgr. Sofia Hladíková

Představení programu Škola pro udržitelný život, který využívá principy místně zakotveného učení. Metodika programu využívá místní prostředí jako jednotící kontext pro výuku. Klade důraz na zapojování žáků i dalších občanů do řešení místních problémů a účast v praktických projektech pro obec. Prostřednictvím projektů žáci, učitelé a místní komunita podporují udržitelný rozvoj místa a žáci se tak učí důležitým dovednostem pro život. Během workshopu představíme práce s principy Místně zakotveného učení a příklady dobré praxe přímo ze zkušeností učitelů, kteří program realizovali. více zde: http://www.lipka.cz/soubory/medailonek_metodiky_suz--f8751.pdf

Stáhni: Dokument Ucime_se_peci.pdf

 

18:00

Kooperativní výuka

Mgr. Kamila Zemanová, Mgr. Petra Keprtová

Jak děti vést a podporovat v kooperativních dovednostech. Na vlastní kůži si přijďte vyzkoušet a vyhodnotit, jak jste na tom vy v těchto dovednostech, když máte být platným členem týmu.

Stáhni: Dokument Kooperativni vyuka.pdf

 

18:00

Hudební svět nejmenších

Mgr. Klára Zdechovská

Hudba v našem životě od počátku. Kdy by mělo dítě začít muzicírovat? Jak podpořit „po domácku“ svoje dítě v hudbě? Jaký hudební nástroj zvolit? Mohou mít hudební „kroužky“ pro batolata přínos? Jak pedagogicky uchopit hudební působení na ty nejmenší, aby to nebylo nepřirozené a nucené? Workshop, na kterém praktickými aktivitami a s praktickou teorií mohou prozkoumat odpovědi na tyto otázky zejména pedagogové MŠ, RC a MC, rodiče a muzikanti.

Stáhni: Dokument Hudebni svet.pdf

 

 

Setkávání - pro všechny příchozí

 

11:00 – 20:00
Otevřená kavárna

 

Vždy v 15:00 a v 17:00 
Téma pro tři
Tematické kavárenské stolky přísně k tématu


Vždy v 15:00, v 17:00
Setkání u stolu s panelisty
právě skončených debat


Mezi 14:00 – 19:00
Jak to dělám já….
Ukázky práce zajímavými metodami nebo na zajímavé téma, učitelé, organizace, …

 

středa 25. září 2019

 

Panelové debaty (90+ minut) - vstup volný

 

9:00

Jak se mi chodí do školy? Co očekávám od školy?
debata žáků a studentů

 

13:30

Vzdělávání ve stínu továren 

Bohumil Kartous, Libuše Sychrová, Lia Tlustá

 

15:30

Hodnotit (se) nebo nehodnotit?
Radoslava Renzová, Petra Keprtová, Tomáš Kováč

 

18:00

Jak obstát v učitelské profesi?
Daniela Jezdinská, Lucie Kováčová, Zdeněk Dlabola

 

 

Workshopy (90/120 minut)

 

9:00 -  13:00

Základy dílny čtení

Mgr. Hana Žežulová

Účastníci si v modelové lekci vyzkoušejí aktivity, vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám prostřednictvím tzv. dílen čtení. Na videonahrávce uvidí, jak tyto metody aplikovat s dětmi ve své výuce. Odnesou si mnoho praktických pomůcek, které jsou okamžitě použitelné v jejich praxi.

 

13:30

Co má skutečný vliv na vzdělávací výsledky žáků?

Mgr. Zdeněk Dlabola

V průběhu workshopu porovnáme svoji zkušenost s výsledky výzkumů v otázce "Co dělá efektivní učitel?". Zvláštní pozornost budeme věnovat výsledkům výzkumů, které zveřejnil J. Hattie ve své knize "Visible Learning for Teachers. Maximazing Impact on Learning" (2012). Ve videoukázce z hodiny budeme hledat příklady toho, co má na vzdělávací výsledky žáků vliv.

Stáhni: Dokument Co_ma_skutecny.pdf

 

13:30

Storytelling - workshop vyprávění

MgA. Barbora Voráčová, Mgr. Markéta Holá

Vyprávění tady vždycky bylo, je a bude. Je to součást naší kultury i vzdělávání a příběhy nám pomáhají vyznat se v naší historii a hodnotách. Storytelling nebo také novodobé vyprávění je metoda, která zdokonaluje to, co všichni od narození máme, dar vyprávět. A stejně jako se člověk učí cizí jazyk nebo hrát na kytaru, může také cvičit svou dovednost vyprávění. Vždyť příběhy jsou všude kolem nás, můžeme jimi předávat informace, zkušenosti nebo znalosti, ale hlavně zážitek.

Stáhni: Dokument Storrytelling.pdf

 

15:00

Povídání o prospěšnosti hraní her na rozvoj dílčích funkcí s praktickou ukázkou

Mgr. Hana Zakouřilová, MBA

 

15:15

Učitel koučem

Mgr. Daniela Jezdinská

Účastníci se dovědí, co je koučování a koučovací přístup, jaké jsou základní dovednosti koučování a kdy je vhodné jejich využití ve školách. Vyzkouší si koučovací a facilitační přístup v praxi a odnesou si praktické inspirace od svých kolegů a lektorky.

Stáhni: Dokument Ucitel.pdf

 

16:00

Mentoring v učitelově praxi

Mgr. Zdeněk Dlabola

Přijďte ochutnat, co je to mít mentora, co od sebe a od něho čekat, jak pracovat na svém osobním rozvoji a rozvoji týmu ve škole.

Stáhni: Dokument Mentoring.pdf

 

16:00

Prvky Montessori v běžné MŠ

Simona Livorová, Mgr. Marcela Žáková

Základy domu každé osobnosti se budují do tří let. Od tří do šesti let je ideální postavit na těchto základech dobrý dům. V něm totiž potom po zbytek života děti bydlí.  Jak děti podpořit a co pro ně můžeme udělat? O tom bude naše společné setkání.

 

 

16:00

Kultura a škola aneb 2 v 1

Mgr. Marie Kozáková

Od nepaměti fungují paměťové a kulturní instituce jako jakési studnice poznání. Víme o nich, učíme se, jak fungují, jak je chránit a uchovávat v nich informace nové. Jak tyto ukryté poklady vědomostí a zkušeností našich předků využít a odhalit je zejména dětským návštěvníkům? Už několik desetiletí tyto instituce hledají odpovědi nejen na tuto otázku. Jakmile totiž zodpovíme otázku první, objeví se otázky další. Během workshopu budeme hledat různé otázky a odpovědi, jak a proč vzdělávat a vychovávat (nejen) dětské návštěvníky. Vyzkoušíme si tvorbu animačního programu a různé metody a formy práce s dětským návštěvníkem, nejen v muzejní praxi.

 

 

18:00

Hudební nauka jinak

Mgr. Klára Zdechovská

Hravá hudební nauka dle strategie Hudba jinak je určená především pro pedagogy MŠ, 1. st. ZŠ a ZUŠ. Notopis, hudební abeceda, rytmus a intonace můžou být velká zábava nejen pro malé začínající umělce. K zábavě nám poslouží hudební hry, autorské pracovní listy a další oblíbené autorské pomůcky.

 

 

 

Setkávání pro všechny příchozí

 

11:00 – 20:00
Otevřená kavárna 

 

Vždy v 15:00 a v 17:00 
Téma pro tři
Tematické kavárenské stolky přísně k tématu


Vždy v 15:00, v 17:00
Setkání u stolu s panelisty
právě skončených debat


Mezi 14:00 – 19:00
Jak to dělám já….
Ukázky práce zajímavými metodami nebo na zajímavé téma, učitelé, organizace, instituce, …

 

 

čtvrtek 26. září 2019

 

Panelové debaty (90+ minut) - vstup volný

 

10:30

Debata o stavu světa – Týden pro klima!

(debata žáků a studentů s organizátory Týdne)

Lucie Strakošová, Jiří Dlouhý, Anna Polášková

 

Workshopy/besedy (90/120 minut)

 

10:30

Les, kůrovec a my

Ing. Martin Fojt

Tématu lesa se bude věnovat Martin Fojt, správce Kolowratských lesů. Přednáška má za cíl seznámit širokou veřejnost v souvislostech s kritickou situací v českých lesích, kůrovcovou kalamitou, nečinností vlády a hledání řešení, které zajistí funkce lesů pro další generace. Pokud Vám není osud  českých lesů lhostejný, využijte možnosti seznámit se s názorem lesníka a současně diskutovat o problémech v lesích, které nás nepochybně ovlivňují…

 

 

Doprovodný program

 

  • Ukázky deskových her (denně 15:00 – 17:00 P.R.O., z.s., podpora rozvoje osobnosti)
  • Základní umělecká škola v Rychnově nad Kněžnou
  • Junák – český skaut, středisko Stetson Rychnov nad Kněžnou, z. s.
  • Ukázky řemesel - zvonař, truhlář a krajkářka v akci
  • Hlídání dětí pro účastníky aktivit (denně 13:00 – 18:00, Rodinné centrum Rybka)
  • Představení aktivit ve vzdělávání
  • Dobrovolné prezentace školy, MAS, debatní místa


Paralelně probíhá program pro školní skupiny (MŠ, ZŠ a SŠ) ve spolupráci se Zámkem Rychnov nad Kněžnou, Muzeem a galerií Orlických hor, Základní uměleckou školou v Rychnově nad Kněžnou a VOŠ SPŠ v Rychnově nad Kněžnou (doprava zajištěna svozovými busy).

 

 

 

Za podporu při realizaci akce a společné pořádání děkujeme Královéhradeckému kraji - projektu KAP, sousednímu projektu MAP na Kostelecku pod NAD ORLICÍ, o.p.s. a panu Janu Kolowrat-Krakovskému, majiteli Rychnovského zámku.