icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Enklávy života

  

 

ENKLÁVY ŽIVOTA (ENCLAVES OF LIFE) 

 

2020-1-CZ01-KA205-077463

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 

Program: ERSAMUS+, KA2

Trvání projektu: 6/2020 - 3/2023

Žadatel: Sdružení SPLAV, z.s.  

Partneři: MAS Western Harju Partnership (Estonsko), Polish Ecological Club Gliwice Chapter (Polsko)

Kontaktní osoba: Kristina Garrido, Petr Kulíšek, Kateřina Holmová

Tým: Kristina Garrido, Petr Kulíšek, Kateřina Holmová, Bohumír Dragoun, Václav Vašek, Jiří Stibral, Adam Kučera, Ladislav Čepelka, Martin Exner, Luděk Hojný, Michal Gerža

 

Facebook: https://www.facebook.com/enklavyzivota/

  

Podrobnosti o projektu klikni

 

 

AKTIVITY PROJEKTU: 

Akce:

Porada partnerů v České republice  ?/?

Porada partnerů v Estonsku - 8/2021

Lesní workshop v České republice ?/2022

Lesní workshop v Polsku 10/2021

Lesní workshop v Estonsku 8/2021

Porada partnerů v Polsku - 10/2021

Porada partnerů v Estonsku - 5/2022

Lesní workshop v České republice 2 - 2022

Lesní workshop v Polsku 2 - 2022

Lesní workshop v Estonsku 2 - 2022

Porada partnerů v České republice - 11/2022

Lesní seminář v Estonsku - 9/2021

Lesní seminář v Polsku - 3/2022

Konference Lesní filosofie pro krajinu a malé vlastníky lesa v České republice - 2/2023

 

Výstupy:

Metodická příručka Průvodce tvorbou pestrého lesa 

Lesní karty

Webová aplikace Průvodce tvorbou pestrého lesa

Pilotní lesní pozemky

 

Co kdybychom byli i pro Vás zajímaví? Aspoň to zkuste, i když se nevidíte jako aktivisti! Přidejte se k nám!  Enklávy života.pdf

 

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA A ODKAZY:

www.infoolese.cz, www.lesoskolky.cz, www.nelenprozelen.cz, www.zakonyprolidi.cz, www.lesnimysl.cz

 

 

AKTUÁLNĚ:

 

21. 4. 2021 

Online porada s partnery. Aktualizace termínu workshopu a porady v ČR. Průběžná zpráva a čerpání finančních prostředků projektu.

 

14. 4. 2021

Online porada s partnery. Příručka tvorbou pestrého lesa - struktura a konkrétní podoba jednotlivých kapitol, stupeň podrobnosti, překlady, jazykové mutace. 

 

10. 4. 2021

Práce v terénu - les Skanzen Villa Nova Uhřínov. Celodenní pracovní setkání v pilotním lese Skanzenu Villa Nova v Uhřínove pod Deštnou - sázení olší a vrb, úklid lesa, rozjímání o lesním životě a poslední (?) sněhový dotek... Děkujeme za účast!

 

  

  

 

10. 3. a 24. 3. 2021

Online porada s partnery. Zrušení původního termínu workshopu a porady v České Republice, stanovení plánu B a C (květen a červenec), změna osnovy Průvodce tvorbou pestrého lesa, adjustace karet pilotních lesních pozemků.

 

8. 3. 2021

Práce v terénu - les Vršovka. Celodenní pracovní setkání v pilotním lese Vršovka - sázení stromků, vyrábění oplocenky, sbírání dřeva. Ale také opékání buřtů, plánování a povídání. Děkujeme všem účastníkům! 

 

     

 

20. 1. 2021, 3. 2. 2021, 17. 2. 2021

Online porada s partnery. Intenzivní komunikace o dubnové poradě a workshopu v České Republice - doprava, program, pravidla vstupu cizincu do ČR, opatření a pohyb osob, účastníci atd.

 

11. 1. 2021

Porada týmu v Muzeu zimních sportů a řemesel v Deštném v Orlických horách. Setknání celého týmu, plánování harmonogramu a aktivit na rok 2021 - lesní workshopy, mezinárodní porady, terénní průzkumy, pracovní setkání na pilotních plochách. Nástřel programu lesního workshopu v České republice. Představení zpracovaných částí Průvodce pestrého lesa, diskuze. Společné shlédnutí prezentací partnerů:  Prezentace - Estonsko.pdf Prezentace - Polsko.pdf

 

  

 

7. 1. a 20. 1. 2021

Online porada s partnery. Stanovení harmonogramu na rok 2021, určení přesných termínů lesních workshopů ve všech zemích a mezinárodních porad realizačního týmu. Návrh partnerů z Estonska na uspořádání lokálních diskuzí s odborníky na téma lesních a nelesních pozemků, jaké jsou možnosti práce s nimi, jaké jsou s tím spojené povinnosti a náležitosti a na téma různé přístupy k lesní tematice.

 

 


 

18. 12. 2020

Porada týmu v Rychnově nad Kněžnou. Předběžné plánování aktivit na rok 2021. Diskuze nad Průvodcem pestrého lesa a Kartami lesních pozemků.

 

2. 12. 2020

Online porada s partnery. Aktualizace činností, administrativní otázky.

 

4. 11. a 9. 11. 2020

Online porada s partnery. Finalizace podoby Karet lesních pozemků a jejich jazykové mutace. Doplnění karet fotodokumentací, mapou širších územních vztahů, mapkou - plánkem, historickými dokumenty.

 

21. 10. 2020

Online porada s partnery. Diskuze nad Průvodcem pestrého lesa a jeho převedením do podoby webové aplikace.

 

16. 10. 2020

Pracovní setkání nad Průvodcem pestrého lesa. Pokračování vytváření osnovy příručky. Po poradě s partnery změna přístupu a zaměření na výsledný stav lesních pozemků. Jaké varianty cílových lesů chceme v příručce mít? Vytváření matice výchozích a cílových stavů. Rozdělení jednotlivých částí a kapitol ke zpracování konkrétním osobám.

 

7. 10. 2020

Online porada s partnery. Diskuze nad osnovu Průvodce pestrého lesa. Rozbor jednotlivé části a jejich doplnění. Struktura. Návrh estonských partnerů zohlednit v osnově Ekosystémové služby a osnovu provazovat již v této fázi s webovou aplikací.

 

23. 9. 2020

Online porada s partnery. Představení prvního návrhu osnovy Průvodce pestrého lesa a první verze Lesní karty, která byla cvičně vyplněna v terénu, partnerům. Diskuze o pilotních pozemcích a možnostech uskutečnění zahajovací porady ještě v letošním roce. Administrativní otázky.

 

17. 9. 2020

Terénní průzkum v Dobřanech a třetí porada týmuNávštěva a terénní průzkum pilotní lesní plochy v Dobřanech. Pasport současného stavu, rozhovor s majitelem o jeho přáních a vizích, zpětná vazba od odborníků. Představení návrhu osnovy příručky celému týmu, diskuze.

 

7. 9. 2020

Pracovní setkání nad Průvodcem pestrého lesa. Tvorba osnovy. Diskuze nad obsahem příručky, rozsahem, členění kapitol a harmonogramem prací.

 

24. 8. 2020

Online porada s partnery. Administrativní otázky a harmonogram.

 

6. 8. 2020

Online porada s partnery. Zahajovací porada s partnery. Seznámení se s týmy partnerů, sumarizace aktivit a výstupů projektu. 

 

24. 7. 2020

Terénní průzkum v Uhřínově pod Deštnou a druhá porada týmu. Návštěva a terénní průzkum pilotní lesní plochy v Uhřínově. Rozhovor s majitelem o jeho přáních a vizích, zpětná vazba od odborníků. Diskuze nad aktivitami projektu.

 

4. 6. 2020

První porada týmu v Muzeu zimních sportů a řemesel v Deštném v Orlických horách. Představení tématu lesa, historie a vývoj lesní krajiny v Orlických horách a Podorlicku. Představení projektu, jeho aktivit a výstupů. Požadavky na jednotlivé role. Harmonogram a další kroky. Prezentace pilotních lesních pozemků.

 

12. 5. 2020

Zahajovací porada. Vytváření týmu, oslovení relevantních osob, administrativní otázky.