icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Enklávy života

  

 

ENKLÁVY ŽIVOTA (ENCLAVES OF LIFE) 

 

2020-1-CZ01-KA205-077463

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 

Program: ERASMUS+, KA2

Trvání projektu: 6/2020 - 3/2023

Žadatel: Sdružení SPLAV, z.s.  

Partneři: MAS Western Harju Partnership (Estonsko), Polish Ecological Club Gliwice Chapter (Polsko)

Kontaktní osoba: Kristina Garrido, Petr Kulíšek, Kateřina Holmová

Tým: Kristina Garrido, Petr Kulíšek, Kateřina Holmová, Bohumír Dragoun, Václav Vašek, Jiří Stibral, Adam Kučera, Matěj Novotný, Josef Šaloun, Alžběta Brabencová, Agáta Kacalková, Josef Láska, František Klapal, Ladislav Čepelka, Martin Exner, Luděk Hojný, Michal Gerža

 

Facebook: https://www.facebook.com/enklavyzivota/

  

Podrobnosti o projektu klikni

 

 

AKTIVITY PROJEKTU: 

Akce:

Porada partnerů v Polsku - 7/21  proběhlo

Porada partnerů v Estonsku - 8/2021  proběhlo

Lesní workshop v České republice ?/2022

Lesní workshop v Polsku 10/2021   proběhlo

Lesní workshop v Estonsku 8/2021  proběhlo

Porada partnerů v Polsku - 10/2021

Porada partnerů v Estonsku - 5/2022

Lesní workshop v České republice 2 - 2022

Lesní workshop v Polsku 2 - 2022

Lesní workshop v Estonsku 2 - 2022

Porada partnerů v České republice - 11/2022

Lesní seminář v Estonsku - 8/2021  proběhlo

Lesní seminář v Polsku - 3/2022

Konference Lesní filosofie pro krajinu a malé vlastníky lesa v České republice - 2/2023

 

Výstupy:

Metodická příručka Průvodce tvorbou pestrého lesa 

Lesní karty

Webová aplikace Průvodce tvorbou pestrého lesa

Pilotní lesní pozemky

 

Co kdybychom byli i pro Vás zajímaví? Aspoň to zkuste, i když se nevidíte jako aktivisti! Přidejte se k nám!  Enklávy života.pdf

 

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA A ODKAZY:

www.infoolese.cz, www.lesoskolky.cz, www.nelenprozelen.cz, www.zakonyprolidi.cz, www.lesnimysl.cz

 

 

AKTUÁLNĚ:

 

17. 10. - 23. 10. 2021

Workshop v Polsku. Belověžský prales, přírodě blízké lesy v okolí Augustowa.

Chov lesních včel, zvířecí obyvatelé lesů a jejich pobytové znaky, druhové složení lesů, chráněnné rostlinné druhy, starodavné duby. Dialog mezi lesníkem a environmentálním aktivistou, lesní management a způsoby obnovy původních lesních společenstev v oblastech různé úrovně ochrany, historie, vývoj a současná situace národního parku a rezevací Bělověžského pralesa, lesní terapie.

 

 

 

 

 

10. 8. 2021

Lesní seminář v Estonsku. Celodenní osvětová akce pro veřejnost.

 

 

 

 

8. 8. - 15. 8. 2021

Workshop v Estonsku. Terapeutické, komunitní a druhově bohaté lesy. Lesní zákon, management a druhové složení estonských lesů. Soukromí vlastníci. Práce na pilotních lesních pozemcích.

 

Adam: Moc se mi líbilo, že jsme poznali různé typy estonské lesní krajiny. Vzhledem k tomu, že to bylo doplněno výkladem zkušených lidí, kteří mají k tamní krajině vztah, se člověk dozvěděl opravdu mnohé.

 

Matěj: Cesta do Estonska byla jedinečná. Lidé zde berou les více než jen jako prostředek zisku. Berou ho jako součást svého života, své identity. Místní odborníci mají co říct, předali nám spoustu informací o lese, o tom, co pro ně znamená, jak se o něj starají apod. Myslím si, že se od nich máme ohledně lesa ještě hodně co učit.

 

Josef: Už na letišti jsem měl dobrý pocit z toho, že to bude super zážitek se super lidmi - a stal se z toho jeden velkej zážitek naplněný několika dalšími zážitky uvnitř. Nejzajímavějším tématem mi obecně přišlo to, jak je ochrana a obrana každého "hektárku" lesa důležitá. Je to téma, o kterém začíná čím dál tím víc mluvit a určitě by bylo fajn tohle poselství šířit dál. 

Můj vztah k lesu se po této expedici mnohonásobně prohloubil a určitě se hodlám dál dovzdělávat a učit se novým věcem okolo tohoto odvětví.  
 
Jiří: Začátkem srpna jsme se díky Sdružen Splav a jejich projektu Enklávy života vydali na naučnou výpravu do Estonska. Ačkoliv se jedná o zemi poměrně rovinatou až monotónní, návštěvy všemožných lesů a hvozdů současných i budoucích nás přesvědčily, že milovníkovi přírody má tato země přesto co nabídnout. Kde to šlo, přiložili jsme ruku k dílu a pomohli tak snad lepšímu rozvoji tamního lesohospodářství. Estonští organizátoři se nás ujali jako vlastních a i program vypilovali tak, že ať vlastník lesa, znalec v oboru i prostý lesní nadšenec si přišli na své a odjížděli plni dojmů. Brzy se s tímto projektem vydáme také do Polska a nakonec uvítáme tyto partnery my u nás. Připravit podobně bohatý program bude jistě náročné, ale věřím, že najdeme li lokalitu s výskytem Šikouška, můžeme je dokonce "trumfnout".

 

 

 

 

 

2. 8. 2021

Online porada s partnery. Finální předodjezdová porada. Aktuální omezení v souvislosti v COVID-19.

 

19. 7. 2021

Online porada s partnery. Workshop, porada a seminář v Estonsku - praktické otázky (ubytování, strava, doprava...), účastníci, program. 

 

30. 6. - 3. 7. 2021

Porada s partnery v Polsku. Dvoudenní setkaní parterů v Polsku - seznámení (poprvé naživo!), cíle projektu, změny v harmonogramu, výstupy, řízení projektu, aktivity v roce 2021, seznámení s polským pestrým lesem.

 

 

 

 

11. 6. 2021

Práce v terénu - les Dobřany. Celodenní pracovní setkání v pilotním lese Martina Exnera v Dobřanech. Čištění lesa, sbírání větví, pálení biouhlu, přednáška o benefitech a využití biouhlu. Děkujeme za účast! 

 

 

 

 

 

9. 6. 2021

Online porada s partnery. Porada v Polsku - účast, program, doprava. 

 

12. 5. 2021

Online porada s partnery. Mapové aplikace, jejich fungování a udržitelnost. Potřebné informace o pilotních plochách, kompatibilita s kartami lesních pozemků.

 

21. 4. 2021 

Online porada s partnery. Aktualizace termínu workshopu a porady v ČR. Průběžná zpráva a čerpání finančních prostředků projektu.

 

14. 4. 2021

Online porada s partnery. Příručka tvorbou pestrého lesa - struktura a konkrétní podoba jednotlivých kapitol, stupeň podrobnosti, překlady, jazykové mutace. 

 

10. 4. 2021

Práce v terénu - les Skanzen Villa Nova Uhřínov. Celodenní pracovní setkání v pilotním lese Skanzenu Villa Nova v Uhřínove pod Deštnou - sázení olší a vrb, úklid lesa, rozjímání o lesním životě a poslední (?) sněhový dotek... Děkujeme za účast!

 

 

 

 

10. 3. a 24. 3. 2021

Online porada s partnery. Zrušení původního termínu workshopu a porady v České Republice, stanovení plánu B a C (květen a červenec), změna osnovy Průvodce tvorbou pestrého lesa, adjustace karet pilotních lesních pozemků.

 

8. 3. 2021

Práce v terénu - les Vršovka. Celodenní pracovní setkání v pilotním lese Vršovka - sázení stromků, vyrábění oplocenky, sbírání dřeva. Ale také opékání buřtů, plánování a povídání. Děkujeme všem účastníkům! 

 

   

 

20. 1. 2021, 3. 2. 2021, 17. 2. 2021

Online porada s partnery. Intenzivní komunikace o dubnové poradě a workshopu v České Republice - doprava, program, pravidla vstupu cizincu do ČR, opatření a pohyb osob, účastníci atd.

 

11. 1. 2021

Porada týmu v Muzeu zimních sportů a řemesel v Deštném v Orlických horách. Setknání celého týmu, plánování harmonogramu a aktivit na rok 2021 - lesní workshopy, mezinárodní porady, terénní průzkumy, pracovní setkání na pilotních plochách. Nástřel programu lesního workshopu v České republice. Představení zpracovaných částí Průvodce pestrého lesa, diskuze. Společné shlédnutí prezentací partnerů:  Prezentace - Estonsko.pdf Prezentace - Polsko.pdf

 

  

 

7. 1. a 20. 1. 2021

Online porada s partnery. Stanovení harmonogramu na rok 2021, určení přesných termínů lesních workshopů ve všech zemích a mezinárodních porad realizačního týmu. Návrh partnerů z Estonska na uspořádání lokálních diskuzí s odborníky na téma lesních a nelesních pozemků, jaké jsou možnosti práce s nimi, jaké jsou s tím spojené povinnosti a náležitosti a na téma různé přístupy k lesní tematice.

 

 


 

18. 12. 2020

Porada týmu v Rychnově nad Kněžnou. Předběžné plánování aktivit na rok 2021. Diskuze nad Průvodcem pestrého lesa a Kartami lesních pozemků.

 

2. 12. 2020

Online porada s partnery. Aktualizace činností, administrativní otázky.

 

4. 11. a 9. 11. 2020

Online porada s partnery. Finalizace podoby Karet lesních pozemků a jejich jazykové mutace. Doplnění karet fotodokumentací, mapou širších územních vztahů, mapkou - plánkem, historickými dokumenty.

 

21. 10. 2020

Online porada s partnery. Diskuze nad Průvodcem pestrého lesa a jeho převedením do podoby webové aplikace.

 

16. 10. 2020

Pracovní setkání nad Průvodcem pestrého lesa. Pokračování vytváření osnovy příručky. Po poradě s partnery změna přístupu a zaměření na výsledný stav lesních pozemků. Jaké varianty cílových lesů chceme v příručce mít? Vytváření matice výchozích a cílových stavů. Rozdělení jednotlivých částí a kapitol ke zpracování konkrétním osobám.

 

7. 10. 2020

Online porada s partnery. Diskuze nad osnovu Průvodce pestrého lesa. Rozbor jednotlivé části a jejich doplnění. Struktura. Návrh estonských partnerů zohlednit v osnově Ekosystémové služby a osnovu provazovat již v této fázi s webovou aplikací.

 

23. 9. 2020

Online porada s partnery. Představení prvního návrhu osnovy Průvodce pestrého lesa a první verze Lesní karty, která byla cvičně vyplněna v terénu, partnerům. Diskuze o pilotních pozemcích a možnostech uskutečnění zahajovací porady ještě v letošním roce. Administrativní otázky.

 

17. 9. 2020

Terénní průzkum v Dobřanech a třetí porada týmuNávštěva a terénní průzkum pilotní lesní plochy v Dobřanech. Pasport současného stavu, rozhovor s majitelem o jeho přáních a vizích, zpětná vazba od odborníků. Představení návrhu osnovy příručky celému týmu, diskuze.

 

7. 9. 2020

Pracovní setkání nad Průvodcem pestrého lesa. Tvorba osnovy. Diskuze nad obsahem příručky, rozsahem, členění kapitol a harmonogramem prací.

 

24. 8. 2020

Online porada s partnery. Administrativní otázky a harmonogram.

 

6. 8. 2020

Online porada s partnery. Zahajovací porada s partnery. Seznámení se s týmy partnerů, sumarizace aktivit a výstupů projektu. 

 

24. 7. 2020

Terénní průzkum v Uhřínově pod Deštnou a druhá porada týmu. Návštěva a terénní průzkum pilotní lesní plochy v Uhřínově. Rozhovor s majitelem o jeho přáních a vizích, zpětná vazba od odborníků. Diskuze nad aktivitami projektu.

 

4. 6. 2020

První porada týmu v Muzeu zimních sportů a řemesel v Deštném v Orlických horách. Představení tématu lesa, historie a vývoj lesní krajiny v Orlických horách a Podorlicku. Představení projektu, jeho aktivit a výstupů. Požadavky na jednotlivé role. Harmonogram a další kroky. Prezentace pilotních lesních pozemků.

 

12. 5. 2020

Zahajovací porada. Vytváření týmu, oslovení relevantních osob, administrativní otázky.