Aktuality

 

Únor 2018:  vyhlášení Šablon II. pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, DDM a ZUŠ. Projekty je možné podávat po vyplnění dotazníkového šetření. Zahájení realizace projektu II. je možné od 1.8.2018 – max na 2 roky a to vždy od každého 1. dne v měsíci.

Projekty zjednodušeného vykazování pro SŠ a VOŠ

Podávání žádostí bylo možné 20.12.2016 – 30.9.2017 do 14:00.

Více info je na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu

 

Projekty zjednodušeného vykazování pro MŠ a ZŠ = Šablony I

Bylo možné podat žádost v Šablonách I do konce června 2017 přes systém ISKP2014+, projekt může trvat max. 2 roky. Škola využije minimálně 1 povinnou šablonu a vybere si další šablony dle potřeby a zaměření školy.

Výše podpory na 1 žádost:
  • Minimální: 200 000 Kč/1 subjekt
  • Maximální: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2200 Kč)
Nejčastější výběr šablon:
  • Školní asistent MŠ, ZŠ
  • Chůva
  • Sdílení zkušeností MŠ, ZŠ
Aktuální stav čerpání šablon na území ORP RK ke 4.10.2017 (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ):  36 škol + ZŠ Kolowratská, ZŠS Neratov
  • 27 škol – projekt v realizaci, žádosti podané přes MAS Sdružení SPLAV (11x), žádosti podané přes vlastní management nebo externí spolupráci (16x)
  • 9 škol – bez přihlášeného projektu
  • 2 školy – není možné dosáhnout z důvodu povinné šablony ZŠ a MŠ Orlické Záhoří, Pěčín (limity nezohledňují některé malé školy s malým počtem žáků)
  • Přihlášené školy vyčerpají – 14,5 mil. Kč
  • Průměr na školu – 537 tis. Kč

Šablony I. podané přes MAS Sdružení SPLAV:

cerpani_Sablon I _pres _MAS