Dokumenty k opatření Likvidace invazních druhů rostlin

Odkaz na výzvu OPŽP: http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva