Sociální služby a komunity – hodnocení projektů II.

ŽÁDOSTI DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

Sdružení SPLAV, z.s.: Zahradní terapie v praxi

Výběrový orgán MAS

Rozhodovací orgán MAS