Sociální podnikání-neinvestice – hodnocení projektů

ŽÁDOSTI DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

Beseda Bio s.r.o.: Sociální podnik Beseda Bio

Výběrový orgán MAS

Rozhodovací orgán MAS