Připravované výzvy OP PIK

Oznamujeme zájemcům z řad podnikatelů, že připravujeme 1. výzvu k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Podporováno bude:

  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury a
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení s cílem robotizace, automatizace a digitalizace výroby a služeb.

Výše podpory: 125 000 – 1 000 000 Kč

Míra dotace: 50%

Příjemci: malý a střední podnik

Bližší informace najdete zde.

V současné době probíhá proces schvalování dokumentace MAS na Ministerstvu průmyslu a obchodu, vyhlášení výzvy předpokládáme v září až říjnu 2023.