Otevřené výzvy OP PIK

V současné době ještě není vyhlášena žádná výzva MAS pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, na základě které lze v letech 2022 – 2027 rozdělovat dotace mezi žadatele.