icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Workshop Arménie

  

 

SDRUŽENÍ SPLAV SE PŘEDSTAVILO V DALEKÉ ARMÉNII

 
Ve dnech 11. - 21.5. se v rámci projektu "Sustainable and inovative use of natural resourses" uskutečnilo pracovní setkání partnerských organizací v Arménii. Na pozvání místní ekologické organizace Armenian Women for Health and Healthy Environment přijeli zástupci obdobně zaměřených organizací z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Česká republika byla zastoupena právě Sdružením SPLAV, konkrétně předsedou MAS panem Pavlem Tichým a vedoucí manažerkou Kateřinou Holmovou. Ti na 4 veřejných prezentacích konaných na různých místech Arménie představili pod názvem "Cooperation in countryside areas" filosofii LEADER, poslání místních akčních skupin a na konkrétním příkladu MAS Sdružení SPLAV i jednotlivé aktivity, které MAS vykonává. V další části prezentace podali čeští zástupci informace o zemědělství v České republice a opět na konkrétním příkladu Farmy Tichý a spol., a.s. popsali postavení farmářů v ČR. Třetí část prezentace byla zaměřena na příklady spolupráce na venkově s důrazem na spolupráci místních výrobců a škol.
 
Naše vystoupení mělo úspěch, místní farmáři i učitelé škol a studenti projevili velký zájem o spolupráci s organizacemi z našeho regionu. Na konkrétních aktivitách spolupráce budeme dále pracovat, jako první akci připravujeme návštěvu skupiny arménských farmářů a studentů u nás s pobytem v rodinách členů MAS. Stejně tak bychom rádi rozvíjeli i spolupráci s partnerskými organizacemi projektu. Zástupci polské Polish Ecological Club Gliwice Chapter přijali naše pozvání na srpnové setkání. Přivítáme vaše náměty na možnou spolupráci.

 

 Program.pdf