Development of Experience Oriented Agro and Eco tourism in Rural Armenia

 

DEVELOPMENT OF EXPERIENCE ORIENTED AGRO AND ECO TOURISM IN RURAL ARMENIA (ROZVOJ ZÁŽITKOVÉHO AGRO A ECO TURISMU VE VENKOVSKÉ ARMÉNII) 

 

21910085

 

Základní informace o projektu                                                           

 

Program: International Visegrad Fund

 

Trvání projektu: 9/2019 - 9/2021

 

Žadatel: Polish Ecological Club Gliwice Chapter (Polsko)

 

Partneři:

 

Kontaktní osoba: Kristina Garrido, Kateřina Holmová

 

Projekt je zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti agroturistiky a na přenos dobré praxe ze zemí V4 na arménký venkov. V rámci projektu byla vytvořena publikace, ve které jsou uvedené příklady agro a eko turistiky, úspěšné propagace a diversifikace zemědělství z Maďarska, Slovenska, Polska a České republiky. Publikace je dostupná v anglickém jazyce zde: Examples of good practice V4.pdf. Dalším výstupem projektu je propagační video představující zážitkovou agroturistiku v Arménii: 

https://youtu.be/aURR0RM5_WU.

 

 

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 27. 6. 2022, 12:54