Zahradní terapie v praxi

 

ZAHRADNÍ TERAPIE V PRAXI

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 

Program: Operační program Zaměstnanost, opatření Sociální služby a komunity

Trvání projektu: 01/2020 - 09/2021 

Žadatel: Sdružení SPLAV, z.s.  

Kontaktní osoba: Mgr. Petra Formánková

 

 

AKTIVITY PROJEKTU:

 

Projekt je zaměřen na podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, a to prostřednictvím zahradní terapie.

Bude zpracována odborná metodika k využití zahradní terapie pro osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s duševním onemocněním, osoby s celou škálou dalších diagnóz i pro osoby, které jsou zapojeny do péče o nemocné.

Metodika bude ověřena v praxi skupinou 10 osob z cílových skupin a po dokončení představena, vysvětlena a předána odborné i laické veřejnosti k využití.  

 

Cílové skupiny:

 

1. Osoby se zdravotním znevýhodněním - osoby se zdravotním handicapem, vývojovou poruchou, po úrazech, vážných operacích, trpící duševním onemocněním, v dlouhodobé léčbě či rekonvalescenci či jiným zdravotním omezením. Dále se ho mohou zúčastnit osoby pečující o osobu blízkou. Mohou, ale nemusí být evidovaní na ÚP.

2. Pracovníci organizací, které působí v oblasti sociálního začleňování – předání získaných zkušeností pro práci s klienty prostřednictvím zahradní terapie.

 

Pracovní tým:

Leden – únor: 2 zahradnice z předchozího projektu Spolupracujeme spolu se Splavem a 1 zahradnice z projektu Zahradní terapie v praxi

Od března do prosince: 1 zahradnice, 1 zahradní terapeutka, 1 koordinátorka zahradní terapie a 1 koordinátorka cílových skupin. Psychoterapeutka se projektu účastnila na DPP.

Od ledna 2021 došlo k personálním změnám. Nastoupila nová koordinátorka cílových skupin a nová zahradní terapeutka.

 

 

Moduly zahradní terapie a jejich prezentace:

V lednu proběhlo výběrové řízení a ze třech nabídek byl vybrán vhodný dodavatel modulů. 

Moduly byly předány k testování na konci března 2020.

Po ukončení testování dojde k jejich úpravě a finální metodika bude vytvořena do května 2020 a bude představena na závěrečné konferenci Zahradní terapie pro pracovníky v sociálních službách a veřejnost, která proběhne začátkem června na zámku v Potštejně nad Orlicí.

Dále proběhnou tři praktické workshopy pro pracovníky v sociálních službách.

 

 

Zahradní terapie:

Na konci února 2020 jsme naše aktivity představili veřejnosti. Proběhl „Den otevřených dveří na Zahradě Dobromysl“ spojený s velikonočními workshopem, přednáška na obecním úřadě v Záměli na téma přírodních zahrad a také jsme uspořádali workshop pro děti v místní základní škole.

 

Zahájení aktivit projektu Zahradní terapie v praxi jsme měli naplánováno na květen 2020. Z důvodu pandemie Covid-19 došlo k posunutí zahájení všech kurzů až na 8.6.2020.

Vytvořili jsme celkem tři skupiny, které se pravidelně scházeli na Zahradě Dobromysl v Záměli.

První skupina (9 osob) byla složena z osob nezaměstnaných a ohrožených sociálním vyloučením, se zdravotním znevýhodněním a s duševním onemocněním a z osob pečujících o blízkého.

Druhá skupina byla vytvořena z 10 klientů Farní Charity v Rychnově nad Kněžnou. Zde se jednalo o klienty s mentálním i kombinovaným postižením a také o seniory.

Třetí skupina byla vytvořena z 5 klientů Ústavu sociální péče v Kvasinách s mentálním i kombinovaným postižením.

Aktivity projektu byly pro účastníky zcela zdarma. Účastníkům projektu byly propláceny náklady na dopravu na zahradu a zpět, dále bylo zajištěno stravování během kurzu.

 

Během těchto setkání jsme se věnovali testování nově vytvořených terapeutických modulů. Klienti si mohli zážitkovou formou vyzkoušet různé aktivity. Zahradu jsme pozorovali, zkoumali, prožívali pomocí všech smyslů. S klienty jsme zkoušeli i jednoduché zahradnické práce a věnovali se zpracování úrody. Terapeutický program byl vždy zaměřen individuálně, s respektem k možnostem a potřebám jednotlivých klientů.

Výsledky budou shrnuty v rámci připravované metodiky.

 

Zahradní terapie je inovativní terapeutická metoda, založená na práci s rostlinami a na dalších aktivitách s rostlinami spojenými, přímo v přírodě, na zahradě. Má pozitivní vliv na duševní zdraví a fyzickou kondici každého jedince i na sociální vazby. Pomáhá lidem relaxovat, překonávat životní změny, léčit se, navazovat nové kontakty v bezpečném prostředí zahrady.

 

Kromě výše jmenovaných skupin jsme zahradu otevřeli i pro veřejnost. Uspořádali jsme několik veřejných přednášek se zajímavými lektory – například Základy první pomoci, Péče o duševní zdraví, Ze života včel, Ajurvéda nebo praktické ukázky cvičení Čchi-kung.

Přivítali jsme také několik školních kolektivů a uspořádali pro ně ekovýchovné programy v zahradě.

Naši zahradu také pravidelně navštěvovaly obyvatelky domu pro azylanty z Kostelce nad Orlicí a navštívili nás i klienti z Centra Orion v Rychnově nad Kněžnou

 

Všechny aktivity pro kurzisty jsme bohužel byli kvůli pandemii Covid-19 nuceni ukončit začátkem října.

 

Na podzim jsme se pak věnovali výrobě produktů z bylin, zeleniny i ovoce ze zahrady. Vyrobili jsme vánoční dárky v podobě bylinných směsí na čaj, sušené směsi zeleniny a koření – Vegety. Vyráběli jsme také křížaly a sbírali lískové oříšky.

Po Vánocích jsme se začali věnovat úpravě a úklidu zázemí v domě i ve stodole.

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 28. 1. 2023, 20:11