Dokumenty MAS

Stanovy MAS:    

 DOWNLOAD aktuální stanovy.pdf
 

Zakládací listina:    

 DOWNLOAD zakládací listina (+původní stanovy).pdf
 

Zápis do rejstříku:    

 DOWNLOAD aktuální zápis do rejstříku.pdf
  

Smlouvy a dohody:  

 DOWNLOAD dohoda o sloučení sdružení MAS Vyhlídka o.s. se sdružením Splav o.s.
 DOWNLOAD

 

Jednací řády:

 DOWNLOAD Jednací řády programového výboru, výběrové komise a kontrolního výboru.pdf

 

Další řády: 

 DOWNLOAD Archivační a skartační řád.pdf

 

Manuály:

 DOWNLOAD manuál informovanost.pdf
 DOWNLOAD manuál monitoring.pdf
 DOWNLOAD manuál zastupování.pdf
 DOWNLOAD manuál pro příjem a odvolání členů.pdf
 DOWNLOAD manuál vedení složek.pdf
 DOWNLOAD manuál pro administraci a výběr projektů.pdf

 

Monitorovací zprávy:

 DOWNLOAD monitorovací zpráva 2013.pdf
 

Finanční závěrky:    

 DOWNLOAD závěrka 2011.pdf
 DOWNLOAD závěrka 2012.pdf
 DOWNLOAD

závěrka 2013.pdf

  Dokument závěrka_2014.pdf

  Dokument závěrka_2015.pdf

  Dokument závěrka_2016.pdf

  Dokument závěrka 2017.pdf

  Dokument závěrka 2018.pdf

  Dokument závěrka 2019.pdf

 

Výroční zprávy:  

 DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2006.pdf     
 DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2007.pdf
 DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2008.pdf
 DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2009.pdf
 DOWNLOAD výročni zpráva za rok 2010.pdf
 DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2011.pdf
 DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2012.pdf
 DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2013.pdf
DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2014.pdf
DOWNLOAD vyroční zpráva za rok 2015.pdf

 DOWNLOAD

výroční zpráva za rok 2016.pdf

 DOWNLOAD

výroční zpráva za rok 2017.pdf

 DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2018.pdf
 DOWNLOAD výroční zpráva za rok 2019.pdf

 

Strategické plány:

 DOWNLOAD Strategie LEADER 2008 - 2013.pdf
 

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 01. 6. 2020, 21:14