Poděkování

Za spolupráci a podporu děkujeme následujícím subjektům v projektu MAP:

 

za neformální partnerství Městu Rychnov nad Kněžnou

 

za poskytnutí prostor zdarma:

ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou, 

MC Dráček, Vamberk

ZŠ Solnice

ZŠ Javornice

ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou

Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou

Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje v Rychnově nad Kněžnou

Úřad práce Rychnov nad Kněžnou

ZŠ Mozaika, Rychnov nad Kněžnou
MŠ Klíček, Rychnov nad Kněžnou
Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 485
Solnický Brouček z.s.
MŠ Láň, Rychnov nad Kněžnou
ZŠ Skuhrov nad Bělou
Městský úřad Solnice
ZŠ Vamberk

 

... a všem, kteří se nad vzděláváním v regionu zamýšlejí


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 25. 6. 2021, 11:37