Integrovaný regionální operační program

 

ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ

 

PROGRAMOVÝ RÁMEC ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ (PR IROP)

 

MAS bude realizovat opatření na podporu CLLD prostřednictvím IROP investiční priority 9d prioritní osy 4: Provádění investic v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, a jejího specifického cíle 4.1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Všechny aktivity musí být zároveň v souladu se specifickými cíli, uvedenými v jednotlivých opatřeních/fichích.

Na území Sdružení SPLAV se nachází sociálně vyloučená lokalita (SVL). Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně malé území a podle vyjádření Odb. sociální péče MěÚ v Rychnově n/K. i Úřadu práce tamtéž se v ní nevyskytují žádné závažné problémy, nebude se MAS věnovat speciálně této lokalitě a nevytváří  samostatné opatření na její podporu. Lokalita rovněž není prozatím zařazena do programu koordinovaného přístupu SVL.

 

 

ŠKOLENÍ

- školení pro žadatele: 18. 8. 2021, 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou

 

- školení pro žadatele: 17. 12. 2020, 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou

 

- školení pro žadatele: duben 2020, on-line

 

- školení pro žadatele: 22. 7. 2019, 13:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou

 

- školení pro žadatele: 6. 9. 2018, 9:00 v kanceláři MAS Sdružení SPLAV, Javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou,  IROP prezentace 6.9.2018.pdf

 

- školení pro žadatele: 10. 10. 2017, 9:00 v prostorách MěÚ v Rychnov nad Kněžnou, místnost č. 200,  IROP Pozvánka na školení 10.10.2017.doc IROP Prezentace 10.10.2017.pptx

 

 

CHCI ZÍSKAT DOTACI

 
KROK 1. Podívám se na obecné podmínky pro žadatele a také zjistím, jaká je strategie MAS
Obecné podmínky pro žadatele:

- projekt musí být v souladu s aktuální Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS

- projekt musí být realizován na území MAS: Územní působnost 

- vhodní žadatelé: dle výzvy

- míra dotace: 95%

- uznatelné náklady: 250 tisíc - 1,5 milión Kč dle výzvy

- způsob financování: ex-post

- délka realizace projektu: max. 24 měsíců                                             

Obecné dokumenty klikni

 

KROK 2. Vyberu jedno ze 7 opatření SCLLD MAS, které se hodí pro můj projekt: Ekologická a bezpečná doprava, Řešení krizových situací, Sociální služby a komunity - investice, Sociální podnikání - investice, Výchova a vzdělávání - investice, Kulturní dědictví, Územní rozvoj

 

KROK 3. Nastuduji pravidla a připravím svůj záměr

- podrobnosti u mého vybraného opatření (viz níže) - kliknu na své opatření

 

KROK 4. Konzultuji projekt s MAS

- účastním se aktuálního školení pro žadatele

- konzultuji svůj záměr v MAS - kontaktní osoba: Ing. arch. Kateřina Holmová, e-mail: katerina@sdruzenisplav.cz, tel. 732 578 889

 

KROK 5. Sleduji, kdy je otevřená výzva mého vybraného opatření a včas podám projekt

Postup pro založení žádosti o podporu z MAS Sdružení SPLAV:

www.mseu.mssf.cz - vyplním uživatelské jméno a heslo - záložka "Žadatel" - záložka "Nová žádost" - vyberu OP: "06 - Integrovaný regionální operační program" - vyberu specifickou výzvu v CLLD viz info níže, pak kliknu na "individuální projekt" pod výzvou. V záložce nalevo vyberu v Identifikaci projektu dalí položku "Výběr podvýzvy". V poli "Název podvýzvy" vyberu z rozklikávací ikony hodnotu názvu výzvy MAS Sdružení SPLAV. Dále už pokračuji s vyplňováním všech obrazovek, které jsou otevřené. Až budu mít všechna příslušná pole/obrazovky doplněná, přiložené přílohy, provedu kontrolu žádosti, zfinalizuji a nakonec žádost elektronicky podepíšu.

 

KROK 6. Spolupracuji s MAS při  administraci mého projektu

 

 
OPATŘENÍ  PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP:
 

 

EKOLOGICKÁ A BEZPEČNÁ DOPRAVA

 

7. VÝZVA  uzavřena

 7. výzva.xlsx Hodnotící kriteria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Záznam z jednání Výběrové komise 12.11.2021.pdf Záznam z jednání Výběrové komise 16.11.2021.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

6. VÝZVA  uzavřena

 6. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - Bezpečná doprava.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - Cyklodoprava.xlsx Přijaté projekty.pdf,  
 Zápis z jednání Výběrové komise 17.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - záznam. pdf Zápis z jednání výběrové komise - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

5. VÝZVA  uzavřena 

 5. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - Bezpečná doprava.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - Cyklodoprava.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 24. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Ekologická a bezpečná doprava.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

4. VÝZVA  uzavřena

 4. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - Bezpečná doprava.xlsx Kontrolní list Vecného hodnocení - Cyklodoprava.xlsx Přijaté projekty.pdf,   Zápis z jednání Výběrové komise 1. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 7. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Ekologická a bezpečná doprava.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

2. VÝZVA  uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx, nebyly přijaty žádné projekty

 

1. VÝZVA  uzavřena

1. výzva.pdf Hodnotící kritéria.pdf,

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z 1. jednání hodnotící komise.pdf Zápis z 2. jednání hodnotíci komise.pdf Zápis z jednání hodnotící komise - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Ekologická a bezpečná doprava 

 

 


 

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 

 

6. VÝZVA   uzavřena

 6. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - Stanice IZS.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - Technika IZS.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 17.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

3. VÝZVA  uzavřena

 3. výzva.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formalních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Pozvánka na zasedání Výběrové komise 29. 5.pdf Pozvánka na zasedání Výběrové komise 5. 6.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 5., 5. 6. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 5. 6. - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru 10. 7.pdf Zápis z jednání Programového výboru 10. 7.pdf Seznam vybraných/nevybraných/náhradních projektů.pdf

 

1. VÝZVA  uzavřena

1. výzva.pdf Hodnotící kritéria.pdf,

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z 1. jednání hodnotící komise.pdf Zápis z 2. jednání hodnotíci komise.pdf Zápis z jednání hodnotící komise - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Řešení krizových situací Nové

 

 


 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A KOMUNITY - INVESTICE 

 

7. VÝZVA  uzavřena

 7. výzva.xlsx Hodnotící kriteria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Záznam z jednání Výběrové komise 12.11.2021.pdf Záznam z jednání Výběrové komise 16.11.2021.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

6. VÝZVA  uzavřena

 6. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 17.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

5. VÝZVA  uzavřena

  5. výzva - prodloužení.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolni list Věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 24. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Sociální služby a kounity-investice.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf 

 

3. VÝZVA  uzavřena

 3. výzva.xlsx Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.xlsx

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise 2. 7., 11. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 11. 7. tabulka.pdf

 

2. VÝZVA  uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list - Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list.xlsx

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

1. VÝZVA  uzavřena

 1. výzva.pdf Hodnotící kritéria.pdf,

 Přijaté projekty.pdf

 Zápis z 1. jednání hodnotící komise.pdf Zápis z 2. jednání hodnotíci komise.pdf Zápis z jednání hodnotící komise - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Sociální služby a komunity - investice Nové

 

 


 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ - INVESTICE 

 

6. VÝZVA  uzavřena

 6. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - MŠ.xlsx Kontrolní list věcného hodnocení - ZŠ, SŠ, VOŠ.xlsx,    Kontrolní list věcného hodnocení - Z, NF, CŽ.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 17.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - záznam.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 25.2. - tabulka projektů.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných projektů.pdf

 

5. VÝZVA  uzavřena

 5. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - MŠ.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - ZŠ, SŠ, VŠO.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - Z, NF, CŽ.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 24. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Výchova a vzdělávání-investice.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybranych/ náhradních projektů.pdf

 

4. VÝZVA  uzavřena

 4. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení - MŠ.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení Z, NF a CŽ.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení -ZŠ, VŠ.xlsx Přijaté projekty.pdf,   Zápis z jednání Výběrové komise 1. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 7. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Výchova a vzdělávání.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

2. VÝZVA   uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx, nebyly přijaty žádné projekty

 

1. VÝZVA  uzavřena

1. výzva.pdf Hodnotící kritéria.pdf Přijaté projekty.pdf

 Zápis z 1. jednání hodnotící komise.pdf Zápis z 2. jednání hodnotíci komise.pdf Zápis z jednání hodnotící komise - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Výchova a vzdělávání - investice Nové

 

 


 

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ - INVESTICE 

 

4. VÝZVA  uzavřena

 4. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsxKontrolní list Věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 1. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 7. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Sociální podnikání.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/  nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

2. VÝZVA   uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 

 

Dokumenty k opatření Sociální podnikání 

 

 


 

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

 

2. VÝZVA   uzavřena

 2. výzva.pdf,  Hodnotící kritéria.xlsx, nebyly přijaty žádné projekty

 

 


 

ÚZEMNÍ ROZVOJ 

 

5. VÝZVA  uzavřena

 5. výzva.xlsx Hodnotící kritéria.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení.xlsx Přijaté projekty.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 24. 7. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 7. - zápis.pdf Zápis z jednáni Výběrové komise - Územní rozvoj.pdf Zápisz jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

3. VÝZVA  uzavřena

 3. výzva.xlsx Kontrolní list Hodnocení Formalních náležitostí a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list Věcného hodnocení.xlsx

 Přijaté projekty.pdf

 Pozvánka na zasedání Výběrové komise 29. 5.pdf Pozvánka na zasedání Výběrové komise 5. 6.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 29. 5., 5. 6. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 5. 6. - tabulka.pdf Zápis z jednání Programového výboru 10. 7.pdf Zápis z jednání Programového výboru 10. 7.pdf Seznam vybraných/nevybraných/náhradních projektů.pdf

 

2. VÝZVA   uzavřena

 2. výzva.pdf Hodnotící kritéria.xlsx nebyly přijaty žádné projekty

 

 

Dokumenty k opatření Územní rozvoj Nové

 

 


 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ 

 

1. VÝZVA   uzavřena

 1. výzva.xlsx Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a věcného hodnocení.xlsx Kontrolní list pro hodnocení Formálních náležitostá a Přijatelnosti.xlsx Kontrolní list pro Věcné hodnocení.xlsx

 Přijaté projekty.pdf Zápis jednání Výběrové komise 29. 11. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise 2. 12. - zápis.pdf Zápis z jednání Výběrové komise - Kulturní dědictví.pdf Zápis z jednání Programového výboru.pdf Seznam vybraných/ nevybraných/ náhradních projektů.pdf

 

 

 


 

 
 

Hodnocení a výběr projektů klikni

 

  Přijaté projekty.pdf


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 27. 6. 2022, 14:44