Implementační část

Implementační část SCLLD detailněji popisuje organizační strukturu a procesy uvnitř MAS. Obsahuje informace o způsobu administrace projektů financovaných prostřednictvím SCLLD - o administrativních postupech pro vyhlašování výzev MAS, hodnocení a výběr projektů. Uvádí jak obecné postupy, které jsou společné pro všechny programové rámce, tak i jednotlivá specifika.

 

V rámci implementace je uveden i proces monitoringu a evaluce projektů. Popisuje se zde také způsob výběru indikátorů, jejichž prostřednictvím se budou projekty hodnotit, i další nezbytné náležitosti (např. udržitelnost, archivace apod.)

 

Tato část strategie popisuje také projekty spolupráce jak na národní, tak i mezinárodní úrovni vč. přeshraniční spolupráce a zabývá se rovněž jednotlivými animačními aktivitami MAS. Zakončuje ji stručný výhled činnosti po roce 2022.

 

SCLLD_2017_implementace.pdf

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 01. 6. 2020, 20:32