Valná hromada
 
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS SDRUŽENÍ SPLAV 6. 12. 2017 V KAVÁRNĚ ZÁMKU V DOUDLEBÁCH NAD ORLICÍ

 

Účast: 20 členů MAS, 7 zaměstnanců MAS

Valná hromada nebyla usnášeníschopná                  

 

  1. Úvodní slovo předsedy MAS
  2. Zpráva o činnosti MAS v roce 2017

Manažerka MAS shrnula činnost MAS v roce 20178:  Výroční zpráva 2017 - výtah.pdf

  1. Plán činnosti MAS v roce 2017

Manažerka MAS přednesla přítomným plán činnosti MAS v roce 2018:

Zájemci o podání projektů konzultace s projektovými manažery MAS, včasná příprava, účast na školeních.

  1. Členská základna

V současnosti 50 členů, cca 30 aktivních, MAS bude dělat náborovou kampaň. Manažerka vyzvala přítomné k doporučení nových členů.

  1. Financování MAS

Činnost financována z 95%, 5% ze zdrojů MAS – členské příspěvky, služby. Manažerka požádala přítomné o pomoc s financováním MAS objednávkou služeb – strategií obcí, DSO, projektových žádostí, nájmem komunitní zahrady, atp.

  1. Diskuze
  2. Ukončení zasedání – poděkování členům a zaměstnancům MAS

 

 

Zapsala: Kateřina Holmová

 

   

 


 

 
Zápisy z Valných hromad a zasedání Programového výboru rozklikni!

 

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 03. 12. 2020, 08:09