Členství v MAS
 
JAK SE STÁT ČLENEM MAS SDRUŽENÍ SPLAV 
 
Vyplňte přihlášku a pověření/česntné prohlášení a zašlete podepsané dokumenty na email katerina@sdruzenisplav.cz nebo je doručte do kanceláře MAS Sdružení SPLAV.
 
Členství ve Sdružení SPLAV:
- pravidelné informace na Váš email o chystaných výzvách
- informace o chystaných společenských akcích na Váš email
- možnost přednostní účasti na projektech Sdružení SPLAV, z.s.
- účast v orgánech Sdružení SPLAV, z.s.
- členský poplatek:
 
Dokumenty k vyplnění:
 Členská přihláška - právnická osoba.docx
 Členská přihláška - fyzická osoba.docx
 Pověření zástupce.docx
 Čestné prohlášení člena Sdružení SPLAV - fyzická osoba.docx
 Hlášení o změně údajů člena.docx
 
Pokud je člen v některém z volených orgánů MAS, vyplní ještě následující Čestné prohlášení:
 Čestné prohlášení člena orgánu Sdruzení SPLAV.docx
 

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 27. 6. 2022, 13:55