Sociální služby a komunity - hodnocení projektů III.

 

ŽÁDOSTI DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

 

Sdružení Neratov, z.s.: Podpora aktivit v rámci sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Výběrový orgán MAS

 Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise.pdf 

 Prezenční listina z jednání Výběrové komise.pdf 

 Podepsané etické kodexy.pdf

Rozhodovací orgán MAS

 Zápis z jednání Programového výboru.pdf 

 Zápis z jednání Programového výboru - text.pdf

 Prezenční listina z jednáni Programového výboru.pdf

 Podepsané etické kodexy.pdf 

 

Obec Bartošovice v Orlických horách: MAS_Komunitní práce Bartošovice v OH

Výběrový orgán MAS

 Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise.pdf 

 Prezenční listina z jednání Výběrové komise.pdf 

 Podepsané etické kodexy.pdf

Rozhodovací orgán MAS

 Zápis z jednání Programového výboru.pdf 

 Zápis z jednání Programového výboru - text.pdf

 Prezenční listina z jednáni Programového výboru.pdf

 Podepsané etické kodexy.pdf 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 01. 6. 2020, 22:09