Sociální podnikání-neinvestice II. - hodnocení projektů

 

ŽÁDOSTI DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

 

Beseda Bio s.r.o.: Sociální podnik Beseda Bio

Výběrový orgán MAS

 Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu.pdf 

 Zápis z jednání Výběrové komise MAS.pdf

 Prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS.pdf  

 Podepsané etické kodexy.pdf

 

Rozhodovací orgán MAS

 Zápis z jednání Programového výboru MAS.pdf

 Zápis z jednání Programového výboru MAS - text.pdf

 Prezenční listina z jednání Programového výboru MAS.pdf 

 Podepsané etické kodexy.pdf 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 01. 6. 2020, 20:23