Sociální služby a komunity - hodnocení projektů II.

ŽÁDOSTI DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

 

Sdružení SPLAV, z.s.: Zahradní terapie v praxi

Výběrový orgán MAS

 Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

 Prezenční listina z jednání Výběrové komise MAS.pdf

 Podepsané etické kodexy.pdf

Rozhodovací orgán MAS

 Zápis z jednání Programového výboru MAS.pdf

 Zápis z jednání Programového výboru MAS - text.pdf

 Prezenční listina z jednání Programového výboru MAS.pdf

 Podepsané etické kodexy.pdf


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 01. 6. 2020, 20:20