Zaměstnanost I. - hodnocení projektů

 

ŽÁDOSTI DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Rychnov nad Kněžnou: Na jedné lodi

Výběrový orgán MAS

 Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

 Prezenční listina z jednání Výběrové komise.pdf

 Plná moc - Sdružení Neratov.pdf

 Podepsané etické kodexy Výběrové komise.pdf

Rozhodovací orgán MAS

 Zápis z jednání Programového výboru.pdf

 Zápis z jednání Programového výboru - tabulka.pdf

 Prezenční listina z jednání Programového výboru.pdf

 Podepsané etické kodexy Programového výboru.pdf

 


 

ŽÁDOSTI ZAŘAZENÉ MEZI NÁHRADNÍ PROJEKTY

 

-

 


 

ŽÁDOSTI NEVYBRANÉ MAS

 

HANAKO CZ s.r.o.: Vytvoření nového pracovního místa na území MAS

Výběrový orgán MAS

 Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu.pdf

 Zápis z jednání Výběrové komise.pdf

 Prezenční listina z jednání Výběrové komise.pdf

 Podepsané etické kodexy Výběrové komise.pdf

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 01. 6. 2020, 21:48