ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

 

Opatření 2 Řešení krizových situací

 

Území MAS je zařazeno mezi oblasti se zvýšeným výskytem několika druhů rizik a nachází se zde 7 JPO II. a III. stupně. Podporované projekty budou zaměřeny na zlepšení vybavení  složek záchranného systému pro zvýšení jejich akceschopnosti.


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 01. 6. 2020, 21:15