INFRASTRUKTURA V LESÍCH

 

Fiche 11 Infrastruktura v lesích 

 

Plánovaná výzva: rok 2018

 

Způsobilé výdaje:

! Způsobilé jsou pouze lesní cesty kategorie 1L a 2L, les a infrastruktura musí být zdarma přístupná veřejnosti !

 

Příjemce:

- fyzické nebo právnické osoby hospodařící v lesích a držitelé lesů                                       

 

Míra podpory:

- 90%

 

Výše způsobilých výdajů:

- min. 50 000 Kč, max. 5 000 000 Kč

 

Podrobně:  Fiche 11 - podrobne_informace.pdf

Text fiche:  Fiche 11.pdf


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 19. 2. 2020, 00:07