Dokumenty k opatření Sociální služby a komunity

 Podrobný popis podporovaných aktivit.pdf

 Informace o zpusobu hodnocení a výběru projektů.pdf

 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba.pdf

 Údaje o sociální službě.xlsx

 Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě.pdf

 Přehled čerpání vyrovnávací platby.xlsx

 Principy KP a vodítka pro projekty KP.pdf


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 21. 9. 2021, 07:03