ZAMĚSTNANOST

 

Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti

 

Podporované aktivity:

  1. příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce

 

  1. zvyšování zaměstnanosti cílových skupin

 

  1. podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce

 

  1. podpora prostupného zaměstnávání

 

Podrobně:

 Zaměstnanost.pdf


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 01. 6. 2020, 21:53