PRORODINNÁ OPATŘENÍ

 

Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni

 

Podporované aktivity:

  1. zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

 

  1. doprovody na kroužky a zájmové aktivity

 

  1. příměstské tábory

 

  1. společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

 

  1. vzdělávání pečujících osob

 

  1. dětské skupiny

 

Podrobnosti:

 Prorodinná opatření.pdf

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 01. 6. 2020, 20:47