Členové

MAS Sdružení SPLAV má k 2.3.2022  58 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná členská žádost je předkládána k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Členská základna se dělí podle právní subjektivity na veřejný (obce) a soukromý (právnické a fyzické osoby podnikatelé a neziskové organizace) sektor. Podle převažujícího zaměření činnosti se členové spolku dělí na 4 zájmové skupiny – Veřejný sektor/veřejná správa (15), podnikání (18), environmentální oblast/péče o krajinu (10) a NNO + spolková činnost (15). Do těchto zájmových skupin se členové spolku hlásí na základě svého zájmu, bez ohledu na právní subjektivitu.

 

Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 6x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS -  Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.sdruzenisplav.cz 08. 8. 2022, 01:15