icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Supporting European Democracy and Active Citizenship in Digital Era

  

 

SUPPORTING EUROPEAN DEMOCRACY AND ACTIVE CITIZENSHIP IN DIGITAL ERA (PODPOROVÁNÍ EVROPSKÉ DEMOKRACIE A AKTIVNÍHO OBČANSTVÍ V DIGITÁLNÍ DOBĚ)

 

612743-CITIZ-1-2019-1-ES-CITIZ-NT    

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 

Program: Europe for Citizens

Trvání projektu: 9/2019 - 9/2021

Žadatel: Federación de Municipios de Madrid (Španělsko)

Partneři: Sdružení SPLAV, z.s., Folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Uppsala Universitet (Švédsko), Association for Developing Voluntary Work (Slovinsko), European Affairs Fund of the Autonomous Province of Vojvodina (Srbsko), Comune di Penne (Itálie), Association "Institute PERSPECTIVES" (Bulharsko), European Initiatives Society (Polsko), Kujawsko-Pomorskie Region (Polsko), Dagda Local Municipality (Litva), Alba County Council (Rumunsko), Association EVO Kavadarci (Makedonie), Town Ludbreg (Chorvatsko), Bruxelles Europe ASBL (Belgie), Association des Agences de la Democratie Locale - ALDA (Francie)

 Prezentace partnerů.pdf

Kontaktní osoba: Kristina Garrido, Petr Kulíšek

Facebook: https://www.facebook.com/pg/digitaldemocracynetwork

  

Podrobnosti o projektu

 

Nové technologie, zejména sociální média, usnadňují demokratizaci tím, že umožňují občanům přímé vyjadřování a dávají prostor novým formám a výrazovým prostředkům. Díky tomu je demokracie reprezentativnější a participativnější. Má však také více negativních aspektů, což dokazuje nárůst falešných zpráv a dezinformací. Antidemokratické síly mohou snáze než kdy jindy narušit informační toky a technologičtí giganti mohou těžit z dat uživatelů. Všechny tyto jevy značně otřásají pravidly demokracie a mohou mít negativní dopad na budoucnost Evropy.

 

Projekt nabízí kolektivní prostor pro tvůrce politik a občany ze 14 zemí, aby organizovali mezinárodní akce a další aktivity na podporu demokratické a občanské účasti v celé Evropě a na podporu demokratické unie v digitální éře. Aktivity projektu probíhají od září 2019 do dubna 2021. Různorodá skupina 1400 občanů přispěje k návrhu a realizaci pěti mezinárodních konferencí, komunitních workshopů a veřejných debat. Výsledkem těchto konferencí bude zveřejnění nejdůležitějších bodů a společně vytvořených politických dokumentů o tom, jak mohou veřejné instituce v Evropě (včetně institucí Evropské Unie) fungovat tváří v tvář digitální transformaci a jak podporovat demokratické formy občanské mobilizace zdola nahoru v současné digitální éře. Přenosem dobré praxe, prohloubením znalostí a facilitovaným diskuzím mezi účastníky projekt přispěje ke zvýšení jejich odolnosti vůči dezinformacím a propagandě a podpoří aktivitsmus, což přispěje k evropské demokracii. Očekáváme 60% nárůst dobrovolnictví 1400 zapojených lidí. Cílem šíření projektu je oslovit 35 000 lidí.

 

 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:

 

  • Mezinárodní konference "Fake it till you make it" - how to counteract fake news and disinformation spread online?, Mardid, Španělsko - 17. - 19. 11. 2021, 

 

 

UPLYNULÉ AKTIVITY:

 

  • Seminář v knihovně v Rychnově nad Kněžnou ´Media, fake news a manipulace´- 14. 10. 2021, 15:00 - 19:00 (Sdružení SPLAV, z.s., Fak(e)ticky)

 

 

 

 

 

  • Mezinárodní konference "The future is digital. What scenarios for Europe?", Brusel, Belgie - 22. - 23. 6. 2021 (online),  

 

 

  • Mezinárodní konference "We just wanna have fun...damental rights!" - on bottom-up civic engagement, Lodzkie, Polsko - 21., 26. - 27. 4. 2021 (online),  Program Lodzkie.pdf

 

  • Mezinárodní konference "In the age of information, ignorance is a choice?" - on media and information literacy, Novo Mesto, Slovinsko - 5. - 7. 10. 2020 (online),  Program Novo Mesto.pdf

 

  

 

https://youtu.be/dqnMDd52bmU

 

 

 

  • Mezinárodní konference "Is it already a digital democracy?" - on technological developments and how they shape democracy, Penne, Itálie, - 4. - 7. 2. 2020,  Program Penne.pdf