icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Seznam členů MAS

  

 

ČLENOVÉ MAS SDRUŽENÍ SPLAV K 2.3.2022

 

 

Veřejný sektor:

 

1. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bělá (IČ 70969655)                            

zastoupená místopředsedou svazku Bc. Vladimírem Bukovským                                           

517 03 Skuhrov nad Bělou 84

 

2. Gymnázium F. M. Pelcla (IČ 608 84 703)

zastoupené ředitelkou Mgr. Pavlínou Školníkovou

Hrdinů odboje 36, 516 11 Rychnov nad Kněžnou                                       

 

3. Město Rokytnice v Orlických horách (IČ 00275301)

zastoupené starostou města Petrem Hudouskem

náměstí Jindřicha Šimka 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

 

4. Město Vamberk (IČ 00275492)

zastoupené starostou města Ing. Janem Rejzlem

Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk

 

5. Obec Černíkovice (IČ 00274801)

zastoupená starostkou obce Zdenkou Jedlinskou

517 04 Černíkovice 55

 

6. Obec Libel (IČ 00579254)

zastoupená starostkou obce Petrou Králíčkovou

517 41 Libel 28

 

7. Obec Liberk (IČ 00275051)

zastoupený starostou obce Jiřím Šimerdou

517 12 Liberk 70

  

8. Obec Lično (IČ 00275069)                                                 

zastoupená starostou obce Bc. Tomášem Vilímkem                                                     

517 35 Lično 17                                                          

                                   

9. Obec Lukavice (IČ 00579301)

zastoupená starostkou obce Evou Martinů

516 03 Lukavice 190

 

10. Obec Lupenice (IČ 00579114)

zastoupená starostou obce Ing. Ivo Muthsamem

517 41 Lupenice 62

           

11. Obec Orlické Záhoří (IČ 00275204)

zastoupená starostou obce Vojtěchem Špinlerem

517 64 Orlické Záhoří 34

 

12. Obec Pěčín (IČ 00275221)

zastoupená starostou obce Miroslavem Petrem

517 57 Pěčín 207

 

13. Obec Rybná nad Zdobnicí (IČ 00275328)

zastoupená starostkou obce Jaroslavou Hotmarovou

517 55 Rybná nad Zdobnicí 150

 

14. Obec Synkov-Slemeno (IČ 00579289)             

zastoupená starostou obce Vítězslavem Kapčukem                                                     

516 01  Synkov 48

  

15. Obec Záměl (IČ 00275531)

zastoupená starostou obce Josefem Novotným

517 43 Záměl 158

 

16. Obec Zdobnice (IČ 00275557)

zastoupená starostou obce Petrem Novotným

Zdobnice 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

17. Základní škola a mateřská škola Doudleby nad Orlicí (IČ 75015838)

zastoupená ředitelem Mgr. Františkem Klapalem

Dukelská 52, 517 42 Doudleby nad Orlicí

 

18. Základní a mateřská škola Javornice (IČ 70979936)

zastoupená Ing. Miroslavou Reinberg Dvořákovou

517 11 Javornice 2

 

 

Soukromý sektor:

 

19. FARMA BROCNÁ s.r.o. (IČ 60913436)

zastoupená jednatelem  Josefem Kuncem

Brocná 64, 517 03 Skuhrov nad Bělou

 

20. Farma Tichý a spol. a.s. (IČ 25941119)

zastoupená ředitelem Pavlem Tichým

517 43 Záměl 226

 

21. Farma Třebešov s.r.o. (IČ 49814532) - Ing. Libor Burian 

zastoupená Martinem Bártou

Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

22. Ing. Věra Kulštejnová - fyzická osoba

516 03  Lukavice 242

 

23. Jiří Petrlák (IČ 16229380)

soukromě hospodařící rolník

517 41 Tutleky 9 

 

24. Milan Bárta (IČ 45592713)

soukromý podnikatel

517 03 Skuhrov nad Bělou 116

 

25. Milan Pleva (IČ 16224990)

soukromý podnikatel

Českých Bratří 325, 517 43 Potštejn

 

26. Miroslav Bartoš (IČ 48597244)

soukromě hospodařící rolník

Byzhradec 3, 518 01 Dobruška

 

27. Olga Tvrdoňová (IČ 45547700)

soukromě hospodařící rolník

Na Městečku 33, 517 43 Potštejn

 

28. Petr Hájek (IČ 46456864)

soukromě hospodařící rolník

Merklovice 39, 517 54 Vamberk 

 

29. Regional Development Agency (IČ 70157855)

zastoupená ředitelkou Ing. Ivou Paukertovou

Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

30. Vít Kovář (IČ 14522039)         

soukromě hospodařící rolník             

518 01 Bílý Újezd 30

                           

31. Vladimír Hostinský (IČ 60885262)

soukromě hospodařící rolník                                        

Dlouhá Ves 15, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

  

32. V-STAV RK s.r.o. (IČ 25967924)

Zastoupená jednatelem Miroslavem Valterou

Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

33. Zdeněk Bednář (IČ 67465846)

soukromý podnikatel

516 01, Liberk 5

 

34. D-agro s.r.o. (IČ 28852711)

zastoupená jednatelkou Kamilou Chudobovou

Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

35. Ekolife - družstvo Orlické Záhoří (IČ 46505857)

zastoupená Ondřejem Hulcem

517 64 Orlické Záhoří 8

 

36. HORAL, akciová společnost, Hláska (IČ  48171093)

zastoupená Ing. Vladimírem Pištínkem

Hláska 1, 516 01 Liberk

 

37. Ing. Libor Matyáš (IČ 67442706) 

soukromě hospodařící rolník

517 64 Orlické Záhoří 70

 

38. Karel Pácha (IČ 45590648)                     

soukromě hospodařící rolník  

Prorubky 15, 516 01  Liberk

 

39. ORLICKO a.s. (IČ 48168297)

zastoupená jednatelem Petrem Marešem

Nebeská Rybná 2, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

 

40. Richard Poláček (IČ 64226069)

soukromý podnikatel

517 03 Skuhrov nad Bělou 61

 

41. Rudolf Poláček (IČ 88123006)

soukromě hospodařící rolník

Uhřínov 55, 516 01 Liberk

 

42. Statek Uhřínov, a.s. (IČ 60108754)                          

zastoupený Ing. Karlem Velechovským         

Uhřínov 57, 516 01 Liberk

 

43. ZDOBNICE a.s. (IČ 48173291)

zastoupená Josefem Duškem

517 56 Slatina nad Zdobnicí 39

 

44. "Má vlast - můj domov  z.s." (IČ 28554744)

zastoupená předsedkyní Marií Trejtnarovou

Záměl 27, 517 43 Potštejn

 

45. Sdružení Neratov, z.s. (IČ 46456970)

zastoupené paní Martinou Kosovou

517 61 Bartošovice v Orlických horách 84

 

46. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Merklovice

(IČ 67438946)  zastoupená Jaroslavem Kaplanem

Merklovice 90, 517 43 Vamberk

 

47. Sportovní klub Solnice, z.s. (IČ 15040551) - Ing. Jiří Kubec

zastoupený Marií Andršovou

Komenského 594, 517 01 Solnice         

 

48. TJ Sokol Černíkovice, z.s. (IČ 48613258)

zastoupený Václavem Duškem

517 04 Černíkovice 200

 

49. Villa Nova Uhřínov -  středisko experimentální archeologie a regionálních dějin (IČ 60884037)

zastoupené předsedou PhDr. Bohumírem Dragounem

Uhřínov 15, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

50. Hotel Zdobnice, s.r.o. (IČ 01599429) - Zuzana Turková

zastoupený Ivanem Hájkem

Zdobnice 9, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

51. Spolek přátel historie Vamberka (IČ 22714715)

zastoupený Ing. Vladimírem Sodomkou

Tyršova 25, 517 14 Vamberk

 

52. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou (IČ 42887968)

zastoupená PharmDr. Ilonou Mikušovou

Palackého 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

53. Božena Šedová - fyzická osoba

517 41 Libel

 

54. Vojtěch Květoň (IČ 11072300)

soukromý podnikatel

Na Městečku 33, 517 43 Potštejn

 

55. Petr Biedermann (IČ 63615126)

soukromý podnikatel

517 12 Liberk čp. 9

 

56. Josef Šefl (IČ 74895176)

soukromý podnikatel

Hraštice 168, 517 03 Skuhrov nad Bělou

 

57. Spolek pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci (IČ 22772243)

zastoupený Ing. Vladimírem Hulmanem

Janáčkova 1322, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

 

58. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (IČ 25948890) - Radek Jakubský

zastoupená Bc. Petrou Matějíčkovou

Javornická 1652, 516 01 Rychnov nad Kněžnou