icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Mateřské školy I

  

AKTIVITY PRO MŠ

  

I. Personální podpora (IP 1, SC 1)

1. Školní asistent – personální podpora MŠ

Výstup aktivity

Práce školního asistenta ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

16 365

 

2. Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ

Výstup aktivity

Práce speciálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

29 210

 

3. Školní psycholog – personální podpora MŠ

Výstup aktivity

Práce školního psychologa ve škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

28 800

 

 

4. Sociální pedagog – personální podpora MŠ

Výstup aktivity

Práce sociálního pedagoga ve škole ve výši úvazku 0,1 na 1 měsíc

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

4 831

 

5. Chůva – personální podpora MŠ

Výstup aktivity

Práce chůvy v mateřské škole ve výši úvazku 0,5 na 1 měsíc

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

 

16 746

 

 


 

II. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ (IP 1, SC 1)

1. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 40 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

25 520

 

2. Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 h

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

6 380

 

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin (téma: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 16 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

6 380

 

4. Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 24 hodin

Celkové náklady na aktivitu v Kč

9 570

 

5. Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

Výstup aktivity

       30 hodin práce supervizora v  

       mateřské škole

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

       32 550

 

6. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

Výstup aktivity

2 absolventi uceleného bloku vzájemného vzdělávání, každý v délce 16 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

15 456

 

 


 

III. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (IP 1, S

1. Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci minimálně 56 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

22 330

 

2. Individualizace vzdělávání v MŠ

Výstup aktivity

Absolvent vzdělávacího programu DVPP v časové dotaci nejméně 40 hodin

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

15 950

 

3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Výstup aktivity

Realizovaná dvouhodinová setkání v celkovém rozsahu 12 h

 

Celkové náklady na aktivitu v Kč

50 394