icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Řídící výbor

  

 

Nad procesem místního akčního plánování rozvoje vzdělávání stojí v nejvyšší úrovni Řídicí výbor MAP a kroky postupu jsou dány schvalováním a iniciativou právě Řídicího výboru. V něm jsou zastoupeni zástupci ze všech zasahujících cílových skupin a organizací a to jednak povinných v rámci projektu a jednak zastoupených v partnerství MAP zakotveném v Memorandu o spolupráci.

ŘV se při své práci řídí dokumenty, které postupně v partnerství vznikly a definují udržitelnost, mechanismy, role a vztahy k partnerům Memoranda. Jedná se o Statut a Jednací řád.

 

Aktuální složení Řídicího výboru MAP (po doplnění či nahrazení zástupců a přijetí nových členů v červnu 2018):

 

David Lemon Královéhradecký kraj
Jana Netíková - náhradnice Královéhradecký kraj
Jana Drejslová Město Rychnov nad Kněžnou
Vlastimil Zachoval Obec Javornice
Josef Novotný Obec Záměl
Ludmila Cabalková - předsedkyně Město Rychnov nad Kněžnou
Josef Šimerda Odbor soc.věcí MěÚ RK
Martin Vrkoslav ZŠ Vamberk
Jiří Kalousek ZŠ a MŠ Voděrady
Luboš Klapal ZŠ Solnice
Ivana Hlaváčková ZŠ a MŠ Lukavice
Kamila Zemanová ZŠ Mozaika
Petr Kačírek Gymnázium F. M. Pelcla
Martin Vlasák OD5 K 10, z.s.
Jiří Vrba - náhradník OD5 K 10, z.s.
Zdeněk Kheil Junák
Lucie  Hudousková Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou
Kamila Hájková ZUŠ Rychnov nad Kněžnou
Petra Černá NIDV Hradec Králové
Kateřina Holmová Sdružení SPLAV, z.s. - MAS
Jan Hostinský DSO Mikroregion Rychnovsko
Hana Kasperová Úřad práce
Eva Buňatová - náhradnice Úřad práce
Petr Kulíšek Sdružení SPLAV, z.s. - realizační tým

 

Hledáme aktuálně další členy například zástupce obcí, dalších pedagogických pracovníků a rodičovské veřejnosti.

 

Můžete se připojit i Vy. Rádi Vám napíšeme potřebné informace.

 

Setkání ŘV:

Den: čtvrtek 27.11.2018, 13.00 - 15.00

Místo konání: Městský úřad, Rychnov nad Kněžnou

 

 

Záznamy a výstupy Řídicího výboru MAP