Projekt MAP I.

První projekt na podporu místního akčního plánování vymezil první strategický dokument a nastínil cesty k rozvoji a spolupráci.

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331
Realizace projektu byla ukončena k 28.2.2018.

AKCE MAP I.

KDO TVOŘÍ MAP