Řídící výbor

Nad procesem místního akčního plánování rozvoje vzdělávání stojí v nejvyšší úrovni Řídicí výbor MAP a kroky postupu jsou dány schvalováním a iniciativou právě Řídicího výboru. V něm jsou zastoupeni zástupci ze všech zasahujících cílových skupin a organizací a to jednak povinných v rámci projektu a jednak zastoupených v partnerství MAP zakotveném v Memorandu o spolupráci.

ŘV se při své práci řídí dokumenty, které postupně v partnerství vznikly a definují udržitelnost, mechanismy, role a vztahy k partnerům Memoranda. Jedná se o Statut a Jednací řád.

Aktuální složení Řídicího výboru:

 1. zástupce realizátora projektu MAP: Mgr. Petr Kulíšek
 2. zástupce Královéhradeckého kraje a KAP: Ing. Dominik Žitný, Mgr. Iveta Karousová – náhradnice
 3. zástupci zřizovatelů škol: Mgr. Jana Drejslová, Bc. Vlastimil Zachoval, Josef Novotný
 4. zástupce ORP: Ludmila Cabalková, Bc. Josef Šimerda
 5. vedení škol, výborní učitelé, zástupci ze školních družin (platí pro ZŠ): Mgr. Martin Vrkoslav, Mgr. Jiří Kalousek, Mgr. Luboš Klapal, Ivana Hlaváčková, Mgr. Kamila Zemanová, Mgr. Pavlína Školníková
 6. zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání: Martin Vlasák, Jiří Vrba – náhradník, Zdeněk Kheil, Lucie Hudousková
 7. zástupci ZUŠ: Mgr. Kamila Hájková
 8. zástupce KAP: viz výše
 9. zástupce CP SRP: Ing. Petra Černá
 10. zástupce MAS působících na území MAP: Ing. arch. Kateřina Holmová
 11. zástupce mikroregionů na území MAP: Ing. Jan Hostinský
 12. další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru: Ing. Václava Volfová, Eva Buňatová-náhradnice

Předsedou Řídícího výboru je Mgr. Luboš Klapal, ředitel ZŠ Solnice.

Hledáme aktuálně další členy například zástupce obcí, dalších pedagogických pracovníků a rodičovské veřejnosti.

Můžete se připojit i Vy. Rádi Vám napíšeme potřebné informace.

Setkání Řídícího výboru:

 • Termín: 27.6.2023, Místo setkání: MěÚ Rychnov n. Kn.
 • Termín: 4.5.2023, Místo setkání: Sdružení SPLAV, z.s., Rychnov n. Kn.
 • Termín: 9.2.2022, Místo setkání: Městská knihovna, Rychnov n. Kn.