icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Environmental responsible local Communuties

  

 

Environmental responsible local communities (Environmentálně zodpovědné místní komunity)

Program rozvoje venkova, Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER

partneři: MAS Razlog (Bulharsko), MAS Pomorie (Bulharsko)

 

 

 

                                 

 

 

Milí přátelé, jistě se setkáváte stále častěji s pojmy jako je environmentální zodpovědnost, ekologické hospodaření, šetrnost k přírodě, přírodě blízká řešení, obnovitelnost zdrojů. Otázka zajištění  udržitelnosti života na naší zemi je stále palčivější. 

I my jsme chtěli v rámci projektu  Environmentálně zodpovědné místní komunity (Environmentaly Responsible Local Communities)  toto téma připomenout a nabídnout vám,  občanům našeho regionu, pár podnětů  jak svým způsobem života životnímu prostředí prospět.

Projekt Environmentálně zodpovědné místní komunity, na který jsme v roce 2021 získali finanční podporu z Programu rozvoje venkova, opatření Mezinárodní spolupráce, je zaměřen na podporu hospodárného zacházení obcí, podnikatelských subjektů i domácností a jednotlivců s přírodními zdroji – vodou, palivy, ovzduším, půdou. 

Ve spolupráci s partnerskými místními akčními skupinami z LAG RAZLOG a LAG Pomorie z Bulharska jsme se snažili  projekt sestavit tak, aby oslovil veřejnost v našich zemích, podnítil zájem o toto téma  a nabídl občanům i jednoduché a zábavné návody, jak  k přírodě šetrné postupy v běžných životních situacích využívat. Do projektu jsme  zařadili tyto aktivity:

  • 3 mezinárodní setkání zájemců a odborníků na různé aspekty šetrného hospodaření s přírodními zdroji
  • různé místní  akce ve zúčastněných regionech
  • příručku s příklady dobré praxe z České republiky i Bulharska
  • systém certifikace šetrného hospodaření pro obce, firmy i domácnosti

Aktivity projektu budou probíhat po celý rok 2022, o aktuální situaci a nabídce účasti na aktivitách projektu vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách. Pokud vás však toto téma zajímá již teď, nečekejte na další informace a ozvěte se nám již teď, rádi vaše znalosti využijeme!

                                       Vaše Sdružení SPLAV, z.s.

 

Kontakt:  Kateřina Holmová, katerina@sdruzenisplav.cz