icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Obecné dokumenty

  

 

Interní postupy MAS Sdružení SPLAV:

 InternÍ postupy IROP.pdf nové!

 

Obecné dokumenty poslední verze je pod složkou Obecná pravidla pro žadatele a příjemce zde:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty

 

nebo zde:

 

Pravidla:

 Obecná pravidla IROP.pdf

 

Přílohy:

  P1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace - vzor.docx

  P2 Stanovení výdajůna financováni akce OSS - vzor.docx

  P3 MP pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.pdf

  P4 Seznam a čestné prohlášení ke střetu zájmů.docx

  P5 Finanční opravy za nedodržení postupu stanoveného v ZVZ a v MPZ.docx

  P6 Průběžná ŽoR projektu, Závěrečná ŽoR za poslední etapu projektu - vzor.docx

  P7 Záverečná ŽoR za celé období realizace projektu vzor - zmena.docx

  P8 Průběžná závěrečná ŽoU projektu - vzor.docx

  P10 Seznam objednávek přímých nákupů.docx

  P11 Plná moc - vzor.docx

  P12 Výkaz práce - vzor.docx

  P13 Rekapitulace mzdových výdajů.xlsx

  P15 Míra spolufinancovaní jednotlivých aktivit IROP.docx

  P16 Partnerská smlouva - vzor.docx

  P17 Postup pro zpracování CBA v MS2014.docx

  P18 Postup zadávání žádosti o změnu v MS2014.docx

  P19 Postup podání žádosti o přezkum hodnocenív MS2014.docx

  P20 Dopis MMR - vzor.docx

  P22 Dopis MMR na zřizovatele PO OSS - vzor.docx

  P24 Hodnocení horizontalních kriterií.xlsx

  P25 Seznam účetních dokladů.xlsx

  P26 Postup pro vyplňování ZŽoP ŽoR v MS2014.docx

  P27 Postup vyplňování externích kontrol.docx

  P29 Výpočet čistých a jiných peněžních příjmů.xls

  P30 Čestné prohlášení o skutečném majiteli.docx

  P31 Vyjádření ke změně integrovaného projektu.docx

  P32 Čestné prohlášení o bankovním účtu.docx

  P33A Pokyny - import XML soupisky - dokladů do žádosti o platbu.docx

  P34 Postup pro vyplnění ŽoU.docx

 P33B:

  SD-1 pro XML 20170113 K vyplnění.xlsx

  SD-1 pro XML 20170113 Příklad.xlsx

  SD-3 pro XML 20170113 K vyplnění.xlsx

  SD-3 pro XML 20170113 Příklad.xlsx

  SD-Příjmy pro XML 20170113 K vyplnění.xlsx

  SD-Příjmy pro XML 20170113 Příklad.xlsx