icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

MAP Realizační tým, Řídící výbor, Pracovní skupiny, Experti

  

Realizační tým

Realizační tým zpracovává vlastní dokument MAP, má odpovědnost za realizaci projektu a zabezpečuje činnost řídícího výboru. 

 

Řídící výbor

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

 

Pracovní skupiny

V souladu s principy komunitního plánování byly vytvořeny pracovní skupiny, které jsou tvořeny ze zástupcí všech cílových skupin projektu.

MAP Rychnovsko má vytvořeny 4 pracovní skupiny:

- mateřské školy

- základní školy 1. stupeň

- základní školy 2. stupeň

- zájmové činnosti

 

Experti

Na tvorbě MAP se podíleji i experti na vybraná témata v oblasti vzdělávání.  Jedná se o 6 expertních skupin:

- předškolní výchova

- čtenářská gramotnost

- matematická gramotnost

- inkluze

- technické kompetence

- sociální a občanská kompetence