icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

MAP jako projekt

  

Místní akční plán vzdělávání je podpořen z Operačního programu VVV jako nový vstup a důvěra v participativní plánování vzdělávání v regionech Česka. Na Rychnovsku se po ukončení projektu MAP v letech 2016-18 navázal tým ve Sdružení SPLAV, z.s. navazujícím čtyřletým projektem. V projektu MAP II pak běží zároveň obě linky celého systému podpory - společné plánování a spolupráce v regionu a souběžně realizace vybraných společných a regionálních aktivit implementace definovaných a schválených v předchozí etapě procesu.

 

Projekt MAP I a jeho výstupy 

realizoval se v letech 2016 - 2018

 

Projekt MAP II. 

je naplánován na roky 2018 - 2022

 

 

Projekt

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov n/K. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008600

je podpořen z OP VVV ze zdrojů EU a SR ČR dotací ve výši 12 710 751,20 Kč.