icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Kdo, kde a jak tvoří MAP

  

„MAP jako partnerství všech, kterým jde o kvalitní vzdělávání“

 

Zaměřujeme se na vybudování široké platformy pro komunikaci a navazování partnerství škol, učitelů, zástupců rodičů i odborníků na vzdělávání a neformálně vzdělávajících subjektů v území Rychnovska. V souladu s principy komunitně řízeného plánování: otevřenosti, participace, aktivního zapojování a diskuse témat chceme nastavit trvalý dialog o vzdělávání v území. Místní akční plánování je proces, otevřený všem, kteří se podílejí nebo chtějí podílet na vzdělávání dětí do 15 let v regionu, všem, kteří chtějí kvalitu vzdělávání nahlížet a posouvat spolu s dobou.

 

Cílem MAP je uskutečňovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit aktivity naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

 

Zástupci škol, zřizovatelů, spolků, rodičů a dalších se mohou zapojit jak do Řídicího výboru projektu, tak do Partnerství připojením se k memorandu.

 

Budeme také rádi, pokud se bude více lidí věnovat práci v pracovních skupinách a formovat náměty k potřebným aktivitám.

 

Jak se přidat?

Pozvánky, záznamy a podrobnosti najdete v sekci Pracovní skupiny a Akce a vzdělávání:

 

Řídicí výbor 

Nad procesem místního akčního plánování rozvoje vzdělávání v nejvyšší úrovni stojí Řídicí výbor MAP a kroky postupu jsou dány schvalováním a iniciativou právě Řídicího výboru. V něm jsou zastoupeni zástupci ze všech zasahujících cílových skupin a organizací a to jednak povinných v rámci projektu a jednak zastoupených v partnerství MAP.

 

 

Pracovní skupiny 

Pracovní skupiny tvoří základ práce MAP ve všech podstatných ohledech: plánují a zhodnocují naplánované aktivity, rozpracovávají témata, pomáhají propojovat aktivní aktéry, navrhují vzdělávací akce, diskutují jednotlivé oblasti a hledají řešení a dohlížejí nad realizací témat, která jim odpovídají.

 

 

Partneři MAP 

V pracovních skupinách, řídicím výboru i u kulatých stolů a příležitostných setkání se potkávají lidé, které vzdělávání zajímá. Jsou pak zpravidla zástupci organizací a subjektů, které vstoupily do Partnerství, které je vyjádřeno Memorandem o spolupráci. A nebo k němu směřují.

 

 

Místní lídři v oblastech vzdělávání

Průběžně je úkolem místního akčního plánování hledat místní lídry mezi dobrými pedagogy, manažery škol a organizátory vzdělávání a podpořit jejich působení v regionu MAP. Pokud o někom víte, rádi každého oslovíme.