icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II.

  

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II. V SO ORP RYCHNOV (zkráceně MAP 2)

´MAP jako partnerství všech, kterým jde o kvalitní vzdělávání´

 

Základní informace o projektu

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008600

 

Realizace: 1. 3. 2018 - 28. 2. 2022

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Petr Kulíšek - koordinátor MAP, +420 604 201 113

Mgr. Martina Kubišová - projektová manažerka, +420 728 098 091

Mgr. Jana Fajfrová - projektová manažerka, +420 777 309 803

Ludmila Cabalková – vedoucí Řídícího výboru a Pracovních skupin, +420 737 986 462

 

Aktuální aktivity projektu:  nové!

26. 4. 2018: setkání pracovních skupin a nových zájemců MAP II.   Pozvánka.pdf

17. - 18. 5. 2018: setkání ředitelů a zástupců škol   Pozvánka.pdf

V příštích čtyřech letech s Vámi budeme mluvit o vzdělávání a spolupráci a zaměříme se na budování široké platformy pro komunikaci a navazování partnerství v území podle principů komunitně řízeného plánování. Budeme:

  • pořádat semináře a sdílení pro všechny, pro rodiče, pro učitele, pro žáky i pro zřizovatele a ředitele;
  • rokovat u kulatého stolu, otevírat diskuze pracovních skupin, pořádat exkurze za příklady dobré praxe a konference;
  • realizovat konkrétní společné aktivity škol, společné projekty pro rozvoj vzdělávání a přiblížíme moderní témata, která hýbou světem vzdělávání a připravují na život;
  • vytvářet prostředí pro vzájemné i objevné okamžiky inspirace a provazování souvislostí.

 

Co přinese MAP jednotlivým cílovým skupinám?

Dětem a žákům:

- motivující, bezpečné, podporující a komunikující prostředí ve školách i mimo školy pro učení se, rozvoj osobnosti a rozvoj osobního potenciálu každého dítěte a žáka;

- snížení šikany a diskriminace ve škole i mimo školu.

 

Rodičům:

- více informací o příležitostech pro rozvoj dětí nejen ve škole, ale i mimo školu;

- možnost podpořit školu a větší zapojení do života školy;

- rozvoj kvalitního kariérového poradenství ve školách, které je nezbytným předpokladem pro správné směřování další vzdělávací dráhy žáka;

- platformu pro otevřenou komunikaci.

 

Ředitelům a učitelům:

- příležitosti pro setkávání ředitelů/učitelů, k vzájemným konzultacím, výměně zkušeností a spolupráci;

- rozvoj spolupráce s rodiči a zapojení rodičů do života školy, podpora škol rodiči;

- možnou místní a komunikativní podporu při organizaci spolupráce s kolegy v místě a při péči o osobní prostor nebo při řešení místních problémů.

 

Zřizovatelům:

- možnost navázání a rozvoje spolupráce zřizovatelů na území MAP;

- příležitosti pro výměnu zkušeností, možnost vytváření společných postupů a metodik pro řízení škol;

- možnost využití dat a informací z MAP pro střednědobé plánování v oblasti vzdělávání (např. financování škol).

 

Všem aktérům v území:

- zvýšení informovanosti o aktivitách různých subjektů v oblasti vzdělávání v území, spolupráce mezi formálním a neformálním vzděláváním - zvýšení důvěry, otevřenost a inspirace pro ostatní;

- prohloubení spolupráce s neziskovými subjekty jak v oblasti vzdělávání, tak např. sociální oblasti;

- zohlednění místních potřeb a podpora v místě – vzdělávání zohledňující místní potřeby;

- zlepšení kvality vzdělávání, vzdělávání rozvíjejí kompetence pro osobní a pracovní život.

 

 

Zajímáte se o vzdělávání a chcete s námi mluvit? Kontaktujte nás:

E-mail: map@sdruzenisplav.cz

FB: MAP na Rychnovsku