icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Local Security

  

 

LOCAL SECURITY (MÍSTNÍ BEZPEČNOST) 

 

18/000/1931c/452/000003

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

 

Program: Program rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER

Trvání projektu: 9/2018 - 9/2019

Žadatel: Sdružení SPLAV, z.s.  

Partneři: MAS Pirkan Helmi (Finsko), MAS Western Harju Partnership (Estonsko)

Kontaktní osoba: Kristina Garrido

  

Podrobnosti o projektu  klikni

 

 

AKTIVITY PROJEKTU:

 

Příprava projektu ve Finsku a Estonsku  3/2017

Zahajovací porada v České Republice  6/2018

Workshop v České republice  24. - 28. 9. 2018,  Program workshopu.pdf, Fotogalerie klikni

Workshop ve Finsku  2/2019

Workshop v Estonsku  5/2019

Příprava, tisk a distribuce příručky dobré praxe 

Příprava a distribuce informačního balíčku 

Závěrečná porada ve Finsku  7/2018

 

 

AKTUÁLNĚ: 

 

18. 10. 2018

Reakce z MAS Western Harju Partnership na Workshop v České republice:-)  O workshopu v CR (ENG).pdf O worskhopu v CR (CZ).pdf

 

17. 10. 2018

Ve dnech 24. – 28. 9. proběhl na území MAS Sdružení SPLAV první workshop projektu Local Security, který byl podpořen Evropskou unií z Programu rozvoje venkova, opatření Spolupráce MAS v rámci iniciativy LEADER. Projekt má dva mezinárodní partnery – MAS Pirkan Helmi z Finska a MAS Western Harju Partnership z Estonska a je zaměřen na zvýšení připravenosti a povědomí občanů všech tří regionů při řešení krizových situací vzájemným sdílením dobrých zkušeností a osvědčených postupů používaných v jednotlivých partnerských regionech.

 

Workshop v České republice byl výjimečný a díky významné pomoci spolupracujících institucí (město Rychnov nad Kněžnou, obec Skuhrov nad Bělou, město Rokytnice v O. h., obec Osečnice, Policie ČR – obvodní oddělení Rychnov n. K., Městská policie Rychnov n. K., Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov n. K., SDH Rokytnice v O. H., SDH Solnice, SDH Skuhrov n. B., SDH Osečnice, SDH Polom, Horská služba Orlické hory, ŠKODA Auto Kvasiny) velmi zajímavý a poučný opravdu pro každého.

 

Měli jsme možnost diskutovat se starostou města Rychnov nad Kněžnou a se šéfem městské policie o otázkách bezpečnosti ve městě zejména v souvislosti se závodem ŠKODA Kvasiny a dopady jeho masivního rozvoje na bezpečnost v regionu. Příslušníci Policie České republiky nám představili svou činnost, rozdělení odborů a kompetencí, včetně fantastické ukázky práce s policejními psy. Zajímavá diskuze se rozvinula po představení systému v Estonsku, kde funguje také dobrovolná policie.

 

Velmi podrobné informace jsme získali o systému a členění hasičských sborů od profesionální jednotky v Rychnově nad Kněžnou, představena byla také práce s dětmi a osvěta obyvatel. O své práci a zkušenostech vyprávěli také lektoři z Finska i Estonska. Rychnovští hasiči nám ukázali celou stanici včetně veškeré techniky a předvedli praktickou ukázku záchrany z výšky na figurantovi z řad účastníků. Stejné nadšení vzbudila ukázka vyproštění zraněné osoby z nabouraného auta, kterou simulovali hasiči SDH v Rokytnici v Orlických horách, pro mnohé byla také výzva vyzkoušet si na vlastní kůži tréning resuscitace na figuríně opět pod vedením rokytnických hasičů. O práci dobrovolných hasičů jsme se dozvěděli od členů SDH v Solnici, kde jsme byli svědky opravdového výjezdu, ve Skuhrově nad Bělou, kde nám členové a členky dětských a mládežnických oddílů předvedli hasičské soutěžní disciplíny v hasičském sportu. Práci hasičů jsme si vyzkoušeli na historické ruční pumpě. Na závěr jsme navštívili Osečnici a její dva dobrovolné sbory, povídali jsme si o historii SHD a dobrovolnictví, o zabezpečení obcí a jejích občanů a v rámci neformálního večera, kterého se účastnili také hasiči z ostatních sborů, proběhla výměna know-how, účastníci ztratili ostych a navázali cenné kontakty.

 

Práci záchranářů byla představena v bloku přednášek ve Skuhrově nad Bělou, kde nám celý systém přiblížila zdravotnice a záchranářka z rychnovské nemocnice. Vyprávěla o své práci a životních zkušenostech a sdílela s námi svá doporučení, jak se chovat v různých situacích, co můžeme očekávat po vytočení tísňové linky, jaké informace udat, jak se nachystat na příjezd záchranářů a jakými možnosti nemocnice disponují, když vyjíždějí ke zraněným. Komplexní informace o horském záchranářství nám podal člen horské služby v Deštném v Orlických horách – nejen o své práci a vybavení, ale také o spolupráci horské služby se záchranáři a náročnými požadavky na fyzickou i psychickou zdatnost záchranářů. Podobné požadavky platí také pro práci policistů a hasičů a není překvapením, že náročnými zkouškami projde jen malé procento uchazečů a téměř žádné ženy. Zatímco policie má nízký počet zájemců o zaměstnání, hasiči ani zdravotníci tento problém nemají. Poutavé přednášky měli také lektoři z Finska a Estonska – o spolupráci orientačních běžců při pátrání po ztracených osobách či zvířatech, o mořských záchranářích, o sousedské hlídce, o dobrovolných iniciativách proškolených ke zvládání výjimečných a krizových situací ve svých komunitách nebo o systému vzdělávání a osvěty na toto téma.

 

Se zabezpečením bezpečnosti práce ve velkém provozu se účastníci workshopu seznámili v závodu ŠKODA auto Kvasiny, kde byl zajištěn odborný výklad na toto téma spojený s prohlídkou některých relevantních pracovišť.

 

Závěrečná beseda přinesla mnoho otázek a komentářů a také nápadů na společné výstupy a samozřejmě na další workshopy, které proběhnou v příštím roce ve Finsku a Estonsku.

 

Velký dík patří všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě programu a doufáme, že i pro ně byla účast na workshopu přínosná a inspirující. Jsme rádi, že se stanou součástí týmů odborníků, kteří zamíří do zahraničí. Za velký zájem, komunikativnost a profesionalitu děkujeme týmům z Finska a Estonska. A těšíme se na další etapy projektu!