icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Konference Jak s demokracií ve vzdělávání na Rychnovsku 2020

  

 

Ve dnech 22. - 23.9.2020 Vás rádi uvidíme na tentokrát opatrnějším festivalu/konferenci

 

 

NA CESTĚ KE ŠKOLE 21. STOLETÍ

 

na téma:

 

Demokracie ve vzdělávání - jak připravit žáky na demokratickou společnost?

 

Pro všechny, kteří nebyli zveřejňujeme záznamy debat. 

 

Ve dvou panelových debatách, které s Vámi sdílíme, jsme se v MAP na Rychnovsku věnovali otázkám, zda školy mohou posilovat demokratické kompetence žáků a připravit je tak na život v demokratické společnosti a jestli tak dělají. Spolu s hosty jsme hledali odpovědi na otázky, jestli jsou školy připraveny na výchovu k demokracii a jestli se tato výchova od škol očekává. Jaké překážky stojí v cestě k tomu, aby děti zažívaly atmosféru demokratického způsobu vzdělávání na vlastní kůži a jestli můžeme po 30 letech fungování demokratické společnosti čekat, že noví dospělí už budou principy demokratické rozpravy, odpovědnosti a rozhodování považovat za samozřejmost a budou si umět klást nové otázky. 

 

První panelová debata 22. září 2020

Z pohledu ředitele, pedagoga a studenta nahlíželi na současnost i budoucnost vzdělávání k občanství Jaroslav Jirásko, Michal Tačík a Michal Pajer.

 

 

Druhá panelová debata 23. září  2020

Z pohledu pedagoga, studenta a lektora inovativních metod nahlíželi na současnost i budoucnost vzdělávání k demokracii Pavel Motyčka, Jan Štěpánek a Dan Vykoukal. 

 

 

A těšíme se na další září!

 

 


Dvě slunná zářijová odpoledne debat a workshopů. Můžete si stáhnout Dokument Plakat.pdf, newsletter s Dokument Plakat_program_A3.pdf a také je volně šířit.

 

 

Úterý 22. září 2020

13:00 Zasedání Řídícího výboru MAP

 

14:30 Zahájení Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana pro oblast školství, další hosté a hostitelé

15:00 panelová debata: Učíme ve škole žáky demokratickým kompetencím? A co očekávají rodiče?

Jaroslav Jirásko (ředitel školy a místopředseda Asociace ředitelů základních škol)

Michal Tačík (učitel ZŠ Hanspaulka, účastník Global Teachers Prize)

MIchal Pajer (pobočka Otevřeno, z.s. Hradec Králové)

 

17:00 workshop: Petra Dočkalová (Terénní učitelka): Je svoboda, demokracie člověku přirozená? Dá se naučit? „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“

 

17:00 workshop: Michal Tačík (učitel ZŠ Hanspaulka v Praze, finalista Global Teachers Prize): Principy osobnostní a sociální výchovy v zájmu demokratických postojů

 

Středa 23. září 2020

 

14:30 panelová debata: Jsme ve školách připraveni na výchovu k demokracii? Patří jejich posilování do školy?

Jan Štěpánek (předseda Krajského parlamentu dětí a mládeže Královéhradeckého kraje)

Dan Vykoukal (lektor organizace NaZemi)

Pavel Motyčka (učitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, finalista Global Teachers Prize 2020)

 

16:00 workshop: Pavel Motyčka (finalista Global Teacher Prize, učitel Arcibiskupského gymnázia a dřívější místostarosta v Kroměříži): Výchova k demokracii jako základní téma společenských věd

 

18:00 workshop: Dan Vykoukal (lektor organizace NaZemi): Škola jako vězení / škola jako místo svobody 

 

 

Potkáme se znovu v prostorách Zámku Rychnov nad Kněžnou.

 

Chcete nahlédnout do minulé akce v roce 2019?

 

Za podporu při realizaci akce a společné pořádání sousednímu projektu MAP na Kostelecku pod NAD ORLICÍ, o.p.s. a panu Janu Kolowrat-Krakovskému, majiteli Rychnovského zámku.