icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Zahrada v Záměli

  
 

V říjnu 2019 jsme začali stěhovat zahradu kterou Sdružení SPLAV, z.s. do té doby provozovalo v Doudlebách nad Orlicí do obce Záměl. Máme k dispozici neobývaný statek s velkými pozemky i vnitřním zázemím a s pomocí pana starosty jsme začali upravovat vnitřní prostory a především zahradu. Získali jsme mezi sebe zkušené a pracovité kolegyně - Jarmilu Řezníčkovou a Petru Formánkovou, které v Záměli hospodaří a s velkým nasazením celý areál zvelebují.

 

Zahradu jsme pojmenovali Dobromysl. Podle oblíbené léčivky a proto, že dobrá mysl je to, o co se snažíme.
 
Na konci února jsme se představili veřejnosti - ´otevřeli jsme dveře´ a pozvali zájemce na prohlídku zahrady, uspořádali jsme workshop pro děti v místní škole a přednášku pro veřejnost. Účast byla vysoká a my jsme za to moc rádi!
 
Na zahradě v Záměli bude probíhat také většina aktivit projektu Zahradní terapie v praxi, který tematicky navazuje na projekt Spolu-pracujeme - spolu se SPLAVem. Oba projekty byly podpořeny z Operačního programu zaměstnanost, opatření Sociální služby a komunity. Více informací o našem aktuálním projektu zde: Zahradní terapie v praxi.
 
Zahradní terapii však nenabízíme jen v rámci projektů, rádi přivítáme na zahradě klienty různých zařízení, ale i jednotlivce, kteří mají chuť strávit čas v příjemném přírodním prostředí a ve svém tempu a podle svých schopností nám pomoci se zakládáním a údržbou zahrady. Nebudeme samozřejmě zapomínat ani na relax! V zahradní terapii bychom se postupně rádi profesionalizovali, je to náš velký zájem. Sdružení SPLAV, z.s. je ve výboru Asociace zahradní terapie, která vznikla v České republice v dubnu 2019: http://www.asociacezt.cz/.
 
 
AKTUÁLNĚ:

 

Před rokem se začala psát historie Zahrady Dobromysl v Záměli  - 1. 11. 2019. K ročnímu výročí založení jsme získali certifikát PŘÍRODNÍ ZAHRADA!

 

Velice nás to potěšilo, protože to je skvělé ohodnocení naší práce. Možná se ptáte, co zvláštního musí přírodní zahrada splňovat? Zahradu vnímáme jako bezpečné místo, kde můžeme přírodu cítit všemi smysly současně. Je to kousek zeleně, o který pečujeme. Vše bez rašeliny, bez umělých hnojiv a bez pesticidů. Tato tři hlavní kritéria musí splňovat každá přírodní zahrada. Z 15 dalších kritérií, která se vztahují na založení zahrady a péči o ni, musí být splněno 10. Například – ponechání divokých porostů, mimořádná stanoviště – vlhká i suchá, využití dešťové vody, kompostování, mulčování, živý plot z planých druhů keřů, ovocná zahrada, květiny, kvetoucí trvalky, zeleninové záhonky, bylinky, listnaté stromy, hmyzí domeček a další. Jako bonus jsou u nás vyvýšené záhony, což umožňuje i osobám se zdravotními problémy se zapojit do péče o zahradu. Součástí zahrady máme také různá místa pro relaxaci, protože i to je smysl přírodní zahrady – nabízet nejen prostor pro aktivní odpočinek, ale i pro ten pasivní – což je také jeden z důležitých produktů zahrady. Ale na prvním místě jsou na naší zahradě velice důležití lidé, kteří se o zahradu i příchozí návštěvníky starají. A v tom jsme měli opravdu veliké štěstí při výběru. Bohužel v současné době odchází zahradnice Jarmila Řezníčková, vystřídá ji Simona Hyklová – věříme, že to bude také dobrá posila týmu. Zůstává Petra Formánková, pod jejíž taktovkou tato zahrada vznikla – ta má s přírodními zahradami obrovské zkušenosti. U nás si rozšiřuje své dovednosti o práci s osobami s různými zdravotními problémy, s handicapy a jde jí to velice dobře.

 

Jsme rádi, že Zahrada Dobromysl funguje a rozrůstá se – málokdo by řekl, že jsme zde teprve jeden rok. Díky veliké podpoře zámělského pana starosty při jejím budování je zahrada místem, kam rádi přichází návštěvníci – někdo pro rady, informace, jiní pro možnost vyzkoušení různých pracovních postupů, ale i pro relaxaci a odpočinek.

 

Na zahradě v Záměli probíhá také většina aktivit projektu Zahradní terapie v praxi, který je podpořený z OP Zaměstnanost – jsou to semináře a pracovní setkávání. V zahradní terapii bychom se postupně rádi profesionalizovali, je to náš velký zájem. Sdružení SPLAV, z.s. je ve výboru Asociace zahradní terapie, která vznikla v České republice v dubnu 2019.

 

Díky aktivitám, které na zahradě probíhají, vznikl Venkovský klub Dobromysl, s cílem podpořit komunitní setkávání. Pořádáme různé přednášky, besedy. Jako důležité také považujeme seznamování veřejnosti s pravidly zakládání přírodních zahrad a jak je vhodné o ně pečovat, aby vše bylo v souladu s přírodou.

 

Zahradu jsme hned na začátku pojmenovali Dobromysl. Podle oblíbené léčivky, která má široké využití, a také proto, že pohoda a dobrá mysl je nejenom naším cílem, ale CHCEME přenést tyto pocity i na příchozí. A věříme, že se nám to daří J

Přijďte se přesvědčit!