icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Zahrada Dobromysl

  
 

TERAPEUTICKÁ ZAHRADA DOBROMYSL

 

 

Zahradu Dobromysl založilo Sdružení SPLAV ve spolupráci s obcí Záměl v roce 2019. Začínali jsme tvorbou a provozováním komunitní zahrady v areálu zámku v Doudlebách nad Orlicí po šesti letech jsme se přestěhovali do Záměle, kde jsme pro potřeby zahradní terapie vytvořili zcela novou Zahradu, kterou jsme pojmenovali Dobromysl. Zahrada získala v roce 2020 certifikát Přírodní zahrada. Sdružení SPLAV se zabývá zahradní terapií již od roku 2013 a je členem výboru Asociace zahradní terapie, která vznikla v České republice v dubnu 2019: http://www.asociacezt.cz/.

 

Jak vznikala Zahrada Dobromysl v Záměli

 

Od obce Záměl jsme dostali možnost pronajmout si velké hospodářské stavení se zahradou a ovocným sadem. Od ledna 2020 jsme se začali věnovali revitalizaci zanedbané zahrady. Díky vydatné personální i technické pomoci pana starosty a pracovníků z obce Záměl jsme mohli být velice rychlí a efektivní. Začali jsme vyřezáním náletových dřevin a křovin, došlo k zorání hlavní části zahrady a celkovému vyčištění. Jakmile to počasí dovolilo, začali jsme budovat nové záhony, přesazovat rostliny, které jsme si přivezli z komunitní zahrady v Doudlebách nad Orlicí. Dále jsme zakoupili nové ovocné keře a stromy a několik dalších trvalek. Vybudovali jsme vyvýšené i zahloubené záhony pro zeleninu, vše s využitím dostupných přírodních materiálů (kámen, dřevo, větve, kompost apod.). Výsadby jsou koncipovány jako okrasné, jedlé i medonosné zároveň, v zahradě je počítáno s různými příbytky pro užitečné živočichy. Zahradu také doplňuje sad vysokokmenných ovocných stromů, které jsou mnohdy i více než 60 let staré. Ovoce z těchto stromů zpracováváme v rámci programů s klienty. Nově jsme ve spolupráci s obcí vysadili dvacet vysokokmenných ovocných stromů a letos budeme ještě v dalších výsadbách pokračovat. Zahradu jsme vytvořili v přírodním duchu podle permakulturních principů. Snažili jsme se co nejvíc využít všechny zdroje a materiály, které stará hospodářská usedlost nabízela.

 

 

Čemu se věnujeme?

 

V současné době realizujeme projekt Zahradní terapie v praxi  z Operačního programu zaměstnanost z MPSV, jehož cílem je vytvořit zahradní terapeutické programy pro klienty se zdravotním znevýhodněním či postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením a tím zvýšit jejich zájem o zapojení do běžného života.

V roce 2020 a 2021 nás navštěvovali například klienti z Farní charity v Rychnově nad Kněžnou, klienti Centra Orion, z.s. nebo klienti z Ústavu sociální péče v Kvasinách.

Zahradně terapeutických programů, přednášek a workshopů se účastnila i veřejnost, převážně místní obyvatelé, zájemci o přírodní zahradničení, školní kolektivy, rodiny s dětmi i senioři nebo třeba obyvatelé pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí.

 

V rámci projektu ´Zahradní terapie v praxi´ jsme zpracovali publikaci, která slouží k představení metodiky a souboru doporučených aktivit (modulů) zahradní terapie. Modulů bylo podrobně zpracováno a otestováno celkem 20 a pokrývají široké spektrum zahradnických témat.Každý modul obsahuje nosné téma a možné účinky, které konkrétní činnost u klientů může vyvolat. Dále je doporučeno roční období, vhodné prostředí a je stanovena časová náročnost aktivity. V úvodu jsou vždy uvedeny informace k tématu pro lektora a příklady otázek k úvodní motivaci. Pak je popsán postup a nakonec jsou uvedeny naše zkušenosti s realizací daného modulu a hlavní přínosy v oblasti fyziologické, kognitivní, psychicko-emocionální a sociální. Věříme, že vám naše tipy a návody přijdou užitečné a využijete je při práci s vašimi klienty při realizaci zahradní terapie. S dotazy, postřehy a zpětnou vazbou se mi můžete ozvat na: formankova.peta@seznam.cz. Zpracované texty jsou v majetku Sdružení SPLAV, prosíme o jejich využívaní s uvedením zdroje.

 

Ke stažení:  Zahradní terapie v praxi - 20 námětů zahradně-terapeutických aktivit

 

 

Co Vám můžeme na Zahradě Dobromysl nabídnout?

V novém roce 2021 bychom chtěli pozvat i Vás a nabídnout Vám různé zahradnické a zahradně terapeutické aktivity.

 

Pro koho jsou aktivity zahradní terapie určeny?

 • Pro klienty různých organizací poskytujících sociální služby
 • (osoby s kombinovaným postižením – tělesným i mentálním, osoby s duševním onemocněním, postižené civilizačními chorobami, osoby pečující o osobu blízkou, pro seniory).
 • Pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, pro pedagogické pracovníky – ukázky aktivit, které je možné s klienty nebo žáky na zahradě realizovat
 • Pro žáky mateřských, základních i speciálních škol – více viz Nabídka pro školy
 • Pro jednotlivce, kteří rádi tráví čas v přírodě a dle svých možností a schopností jsou ochotni pomoci s údržbou zahrady
 • Pro skupiny lidí, kteří chtějí využít prostor přírodní zahrady pro své aktivity
 • Pro organizace, firmy a společnosti, které hledají zajímavá místa pro setkávání svých zaměstnanců nebo například pro pořádání teambuildingů apod.

 

Co můžeme na Zahradě Dobromysl nabídnout školním kolektivům?

Pro děti z mateřských a žáky ze základních škol i víceletých gymnázií i studenty ze středních škol jsme připravili několik výukových programů přizpůsobených věku a ročnímu období. Tyto programy mohou vhodně doplnit školní vzdělávací program, zejména výuku pracovních činností, prvouku nebo přírodopis. Děti a žáci se přirozenou a hravou formou seznámí s ekologickou formou zahradničení, péčí o půdu a údržbou přírodní zahrady a zároveň si rozšíří své znalosti a vědomosti o přírodě a jejích zákonitostech.

 

Nabídka programů pro školy:

 Program MŠ.pdf

 Program ZŠ.pdf

 Program SŠ.pdf

 

 

Kdo se vám bude věnovat?

Náš tým je sestaven ze zkušených zahradních terapeutek, psychoterapeutky a zahradnice.

 

Snažíme se připravit program vždy na míru a podle potřeb různých klientů tak, abychom společně strávený čas na zahradě využili co nejlépe.

 

 

Kde nás najdete?

Zahrada Dobromysl sídlí v Záměli č. 51 (bývalý statek u Kašparů), ve směru od Záměle na Doudleby nad Orlicí je to druhá odbočka mezi poli. Statek se nachází blízko řeky Divoká Orlice, na cyklostezce z Potštejna do Doudleb nad Orlicí.

Zahradu jsme pojmenovali Dobromysl. Podle oblíbené léčivky, která má široké využití, a také proto, že pohoda a dobrá mysl je naším cílem, a chceme přenést tyto pocity i na příchozí.

 


 

ZAHRADNÍ TERAPIE

 

Co je to zahradní terapie?

V rámci zahradně terapeutických programů se klienti seznámí s přírodní zahradou, budou ji moci prožívat všemi smysly. Podle jejich potřeb, možností a zájmů se mohou například seznámit s principy přírodního zahradničení, prozkoumat půdu a kompost, poznat koloběh živin, vody a energie v přírodní zahradě. Seznámí se s různými zahradními rostlinami a živočichy. Naučí se poznávat a pěstovat zeleninu, ovoce i bylinky. Zahradu mohou prozkoumávat a poznávat v různých ročních obdobích. Rostliny budou moci pozorovat od semínka až po sklizeň a zpracování úrody. Zažijí uspokojení a radost z vlastní práce, odměnou jim budou vlastní výpěstky.Například ovoce, zelenina nebo krásné květiny. V případě nepříznivého počasí pro Vás připravíme program ve vnitřních prostorech.

 

Jaké může mít zahradní terapie účinky?

Při terapeutických programech na zahradě přirozeně dochází k procvičování hrubé a jemné motoriky, protahování a posilování celého těla, rozšiřují se sociální kontakty, vzájemná komunikace, motivace k týmové práci, orientace v prostoru a podobně.

Tento kontakt s přírodou může pozitivně ovlivňovat kognitivní, fyzické i psychické a sociální funkce, pracovní aktivity i proces poznávání a rozšiřování vědomostí jedinců s nejrůznějšími hendikepy. Klienti díky zahradní terapii mohou začít vnímat své ruce jako nástroj změny ve vztahu k vlastnímu životu, vnímat své pocity, objevovat a učit se dělat změny.

 

 

PŘÍRODNÍ ZAHRADA

 

1.10. 2020 se nám podařilo získat Certifikát přírodní zahrady.

 

Kritéria přírodní zahrady:

 

Základní kritéria (musí být splněna všechna)

 • nepoužívat pesticidy
 • nepoužívat umělá hnojiva
 • nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

 

Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 5 ze 14)

 • živý plot z planých keřů
 • přirozená louka, prvky louky
 • divoké porosty
 • divoký koutek
 • mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
 • listnaté stromy
 • květiny a kvetoucí trvalky

 

Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo minimálně 5 z 16)

 • kompost
 • “domečky“ pro zvířecí pomocníky
 • využití dešťové vody
 • užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
 • mulčování
 • zeleninové záhony a bylinky
 • ovocná zahrada a bobulové keře
 • smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení
 

Leden 2020 – před revitalizací

 

  
 

Květen – září 2020 – po revitalizaci