icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr

Práva a povinnosti členů MAS

  

Členové Spolku mají právo: 

a) účastnit se Valné hromady

b) předkládat návrhy a podněty k činnosti Spolku a jeho orgánů

c) využívat informací, se kterými Spolek disponuje

d) podílet se na akcích pořádaných Spolkem

e) volit funkcionáře Spolku a být voleni do jeho orgánů

f) začlenit se do jedné ze zájmových skupin Sdružení (veřejná správa, podnikání, péče o krajinu, neziskové činnosti)

 

Členové Spolku jsou povinni:

a) přispívat svou činností k tvorbě a uskutečňování strategie rozvoje regionu a k rozvoji venkova i rozvoji Spolku, dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy

b) přispívat svou činností k propagaci a dobrému jménu Spolku

c) zaplatit členský příspěvek ve výši a v termínu podle rozhodnutí Valné hromady a stanovený podíl na spolupfinancování projektů